Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Vill du få ersättning för utebliven rast?

Efter flera års påverkans- och förhandlingsarbete har Region Gävleborg och Vårdförbundet Gävleborg kommit överens om att du som medlem får kompensation för utebliven rast i tid eller pengar.

Lokalt kollektivavtal

Den 4 juli 2016 tecknade parterna ett lokalt kollektivavtal som reglerar frågan.

Arbetsgivaren är enligt arbetstidslagen skyldig att förlägga rast senast efter 5 timmars arbete och arbetstagaren har då ingen skyldighet att stanna kvar på arbetsplatsen eller vara tillgänglig via telefon. Däremot på fredag, lördag, söndag, helgdag och under natten får arbetsgivaren byta ut rast mot måltidsuppehåll enligt det centrala kollektivavtalet.

Enligt det tecknade lokala kollektivavtalet får arbetsgivaren även under måndag – torsdag byta ut rast mot måltidsuppehåll men då med förutsättningen att du som medlem får en kompensation med 140kr/arbetspass eller 30min/arbetspass för utebliven rast.

Detta avtal gäller inte om du som medlem med rast inlagt i schema endast i undantagsfall inte kan erhålla rast. Vid dessa tillfällen ska du erhålla övertidsersättning.

Kan du inte ta rast ofta eller mer frekvent än i undantagsfall och det beror på till exempel vissa verksamhetsskäl som att det förekommer ensamarbete eller ingen möjlighet att bli avlöst för rast bör avtalet vara tillämpligt och du har rätt till ersättning.

Mer information

Vill du veta mer om hur du som medlem kan ta del av detta avtal vänd dig i första hand till din närmaste chef och påtala att detta avtal bör tillämpas på er arbetsplats.
Annars kontakta Vårdförbundet avdelning Gävleborg via Vårdförbundet Direkt på telefon: 0771-420 420.


Med vänlig hälsning

Vårdförbundet avdelning Gävleborg

Vinita Thyberg
Förbundsombudsman

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -