Valberedningens förslag inför årsmötet den 14 oktober

Här kommer valberedningens förslag till styrelse och kongressombud för Vårdförbundet avdelning Gävleborg. Mandatperiod år 2017-2021.

Ordförande

Anna Bergström

Vice ordförande

Ritva Fridell

Styrelseledamöter

Lillian Hultin
Susanne Falk
Frida Sund
Suzanne Jansson
Anette Sköld
Karin Molin
Christina Norling

Ytterligare inkomna nomineringar

Anette Sköld  - Vice ordförande

Nomineringar som återtagits

Anette Sköld  - Ordförande
Monika Nilsson
Annika Hemlin
Maria Blom

Kongressombud

Anna Bergström
Ritva Fridell
Frida Sund
Lillian Hultin
Susanne Falk
Suzanne Jansson

Kongressombud ersättare

Anette Sköld
Karin Molin
Christina Norling
Elin Stål
Linda Lundström Frisk