Vill du vara med och forma framtiden i avdelning Gävleborg? - Förlängd nomineringstid!

Illustration: Du blir vald till förtroendevald av dina medarbetare.

Nu är det dags att nominera dig själv eller andra passande personer till något av förtroendeuppdragen i Vårdförbundet avdelning Gävleborg! Nomineringstiden är förlängd till och med den 15 september 2017.

Val kommer att hållas till styrelse, kongressombud, ersättare till kongressombud och valberedning.

Mandatperioden för uppdragen är på 4 år.

Valberedningens uppdrag är att förbereda valen och ta fram förslag till styrelse, kongressombud samt ersättare till kongressombud, utifrån nomineringarna. Nu behöver vi din hjälp!

Vi vet att oavsett vilket förtroendeuppdrag du kandiderar till, kommer det att vara utvecklande, intressant och lärorikt. Du kommer att möta kluriga utmaningar, träffa Gävleborgs medlemmar och forma framtiden för Vårdförbundet framförallt i Gävleborg men även i Sverige!

Nominera din kandidat

Personen du nominerar måste vara tillfrågad och tackat ja.

Nomineringen måste vara valberedningen tillhanda senast den 15 september. Datumstämpel på kuvert ska ange 15 september 2017 och datum samt tid på webbformuläret ska vara senast 15 september 2017, klockan 23.59 för att anses som giltiga.

Vill du nominera en person till flera uppdrag så fyller du i ett formulär till varje uppdrag.

Nomineringar görs via formuläret längre ner på denna sida eller via post, du hittar nomineringsblanketten för utskrift i faktarutan nedan.

Nomineringsblanketter skickas till Vårdförbundet avdelning Gävleborg, Norra Rådmansgatan 8A, 803 11, Gävle.

 

Nominera årets förtroendevalda

Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär