Lokala valberedare

Förtroendevalda och medlemmar som pratar om att det går att förändra och styrkan att vara många.

På årsmötet ska det väljas en ny valberedning. Är du intresserad? En kollega kanske?

En lokal valberedare har i uppdrag att förbereda valen av lokal avdelningsstyrelse vid avdelningens årsmöte. Genom valberedningen kan du nominera dina kandidater till avdelningsstyrelsen

Är du intresserad, eller en kollega kanske?

Här finns nomineringsblankett till uppdraget som lokal valberedare

Blanketten ska vara avdelning Gävleborg tillhanda senast den 29 september 2017.

Du kan maila blanketten till e-post: info.gavleborg@vardforbundet.se eller skicka den till: Vårdförbundet avdelning Gävleborg, Norra Rådmansgatan 8A, 803 11 Gävle

Här kan du läsa mer om uppdraget som den lokala valberedningen har