Stipendier

Vårdförbundet avdelning Gävleborg utdelar varje år två stipendier till studerande vid Högskolan i Gävle. År 2017 inom ämnesområdet omvårdnad på kandidatnivå och magisternivå.

Stipendierna

Det ena stipendiet är på 5 000 kr och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete på kandidatnivå inom ämnesområdet omvårdnad.

Det andra stipendiet är på 10 000 kr och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete på magisternivå inom ämnesområdet omvårdnad.

Bedömning och beslut

Vid bedömning kommer vikt att läggas vid vad som är relevant för sjuksköterskeyrkets utveckling. Stipendierna kan delas mellan studenter som utfört ett gemensamt examensarbete, men inte mellan flera examensarbeten på samma nivå.

För att erhålla stipendium krävs medlemskap i Vårdförbundet.

Beslut angående stipendiet fattas av Vårdförbundet avdelning Gävleborg.

En kort presentation av examensarbetet förväntas på årsmötet för att erhålla stipendiet.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas godkänt examensarbete.

Examensarbetet får inte vara äldre än 12 månader räknat från sista ansökningsdag.

Betygsdatum i Ladok gäller.

Ansökningar ska vara avdelning Gävleborg tillhanda senast 15 augusti varje år.

Ansökan sker via: info.gavleborg@vardforbundet.se

Uppgifter som måste finnas med

  • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer
  • Vilket stipendium du/ni söker
  • Examensdatum
  • Bifoga examensarbete
  • Bifoga examensbetyg

Stipendiet utdelas varje år vid avdelning Gävleborgs årsmöte som hålls på hösten senast den 15 oktober.