Medlemsenkät inför avdelning Gävleborgs årsmöte

Vårdförbundet har olika inriktningsmål samt operativa mål som vi arbetar mot. Nu har du som medlem möjlighet att påverka avdelning Gävleborgs verksamhet 2017 genom att prioritera vad du anser vara viktigast.

Inriktningsmålen utgår från de prioriterade områden som kongressen beslutade att vi ska jobba för under kongressperioden 2014-2018. Varje inriktningsmål har ett antal operativa mål knutna till sig. De operativa målen ska hjälpa oss att uppnå inriktningsmålen.

Vi önskar dina svar, genom formuläret nedan, senast den 16 september och resultatet presenteras på årsmötet den 9 oktober.

Beskrivning av inriktningsmålen

Inriktningsmål 1: Att människor har rätt till hälsa och helhet. Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker. Därför prioriterar vi att arbeta för personcentrerad vård.

Inriktningsmål 2: Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider.

Inriktningsmål 3: Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriärmöjligheter.

Inriktningsmål 4: Medlemsutveckling. Vårdförbundet växer i medlemsantal. Medlemmar upplever ett högt medlemsvärde.

Enkätformulär

Formuläret nedan består av två delar: en om våra inriktningsmål och en del om våra operativa mål.

Inriktningsmålen vill vi att du rangordnar utifrån vilket du tycker är viktigast, mindre viktigt osv.

De operativa målen vill vi att du prioriterar genom att ange de 5 mål som du anser är de viktigaste för just dig.