Medlemsaktiviteter 2020 - enkät

Passa på att bidra till Vårdförbundet Gävleborgs verksamhetsplanering 2020! Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vilken typ av aktiviteter medlemmarna i avdelning Gävleborg gärna vill ha framöver, självklart med koppling till våra gemensamma mål i förbundet. Senast 6 september vill vi ha ditt svar!

Medlemsaktiviteter 2020

Nedan följer ett urval av verksamhetsinnehåll. Kryssa för de 3 punkter som du tycker är viktigast.
Vad är du mest intresserad av? Kryssa för 3 alternativ.
Hur föredrar du att mötas? Kryssa för 3 alternativ.
Hur gammal är du?

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här.