Enkät - Vilka medlemsaktiviteter vill du ha under 2019?

Passa på att bidra till vår verksamhetsplanering 2019! Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vilka aktiviteter medlemmarna i avdelning Gävleborg gärna vill ha framöver. Resultatet av enkäten kommer fungera som en bas för styrelsen vid prioriteringar av aktiviteter under året som kommer. En sammanställning av enkäten kommer att presenteras på årsmötet den 14 oktober samt i efterhand på webben.

PRIORITERAT OMRÅDE FÖR KONGRESSPERIODEN 2019-2022

Vi ska vara ett växande, medlemscenterat yrkesförbund Tillsammans har vi fångat in och utvecklat framtidsidéer för våra yrkens, hälso- och sjukvårdens och villkorens utveckling beskrivna i vår vision och våra fyra idépropositioner. Självklart vill vi arbeta för att förverkliga de idéer och mål som vi gemensamt enas om. Vägen till framgång är att vi blir fler medlemmar som genom vårt medlemskap bekräftar den gemensamma värdegrunden och känner samhörigheten i vår förening. Så kan vi tillsammans fortsätta driva hälso- och sjukvårdens utveckling mot en personcentrerad vård och arbeta för ett hållbart yrkesliv med hälsan i fokus för varje medlem.

Sista svarsdagen är 5 oktober.

Enkät verksamhetsplanering 2019

Nedan följer ett urval av verksamhetsinnehåll. Kryssa för de 3 punkter som du tycker är viktigast.
Vad är du mest intresserad av? Kryssa för 3 alternativ.
Hur föredrar du att mötas? Kryssa för 3 alternativ.