Avdelning Gävleborgs årsmöte 2019

SAVE THE DATE! Missa inte Vårdförbundet avdelning Gävleborgs årsmöte måndagen den 16 september. Boka in datumet redan nu! Mer info kommer via mail samt här på hemsidan och Facebook.
  • Medlemsaktiviteter 2020 - enkät

    Passa på att bidra till Vårdförbundet Gävleborgs verksamhetsplanering 2020! Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vilken typ av aktiviteter medlemmarna i avdelning Gävleborg gärna vill ha framöver, självklart med koppling till våra gemensamma mål i förbundet. Senast 6 september vill vi ha ditt svar!

  • Inbjudan till årsmöte med middag

    Alla medlemmar i Vårdförbundet Gävleborg hälsas välkomna till årsmöte!

  • Skriv en motion

    En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.