Introduktionsdag - för dig som ny förtroendevald

Illustration av fyra förtroendevalda medlemmar som samtalar

Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds en certifierad facklig utbildning som består av tre delar: introduktion (en dag), grundutbildning (tre dagar) och temautbildningsdagar. Välkommen med din anmälan till introduktionsdag!

Utbildningen bygger på att du genomfört webbintroduktionen "Nyfiken på Vårdförbundet" samt läst "Handboken för dig som förtroendevald" som kommer att skickas till dig med post/mail.

Utbildningen innehåller:

  • Vårdförbundets organisation
  • Ditt uppdrag som förtroendevald och skyddsombud
  • Utvecklingsmöjligheterna i din nära arbetsmiljö och 
     partsrelationen på arbetsplatsen

Enligt lagen om förtroendevalds ställning på arbetsplatsen (LFF) § 6 och 7 eller genom kollektivavtal som grundar sig på denna lag har du rätt att gå utbildningen utan löneavdrag. Har du frågor hör av dig till ansvarig för din utbildning.

Här nedan är vårens utbildningstillfällen som du har att välja på.

CUF Introduktionsdag den 26 april 2016

CUF Introduktionsdag den 16 maj 2016

Anmäl dig genom Aktiviteter och utbildningar, alternativt via länken ovan.

Om du av någon anledning inte kan delta i utbildningen är det av stor vikt att du avanmäler dig snarast, så att någon annan kan ta din plats.

Läs mer om utbildningen här!

Varmt välkommen!