Resultat från löneöversyn 2017

Mynt och pengar i hög

Här redovisar vi löpande det procentpåslag som våra medlemmar fått under vårens löneöversyn hos Gävleborgs kommuner och i Region Gävleborg.

Procentsiffran visar vilket lönepåslag medlemskollektivet hos respektive arbetsgivare har fått.

Enskilda medlemmar har fått såväl högre som lägre procentuellt påslag individuellt.

Uppgifterna har antingen meddelats vid avstämning med arbetsgivaren, eller räknats fram av oss utifrån underlag från arbetsgivaren 2017.

2016 års resultat står inom parentes.

 • Bollnäs Kommun
  Ej klart

 • Gävle kommun
  4,84% (3,36%)

 • Hofors Kommun
  5,04% (4,00%)

 • Hudiksvalls Kommun
  2,78% (3,38%)

 • Ljusdals Kommun
  Ej klart (2,2%)

 • Nordanstigs Kommun
  2,92% (4,82%)

 • Ockelbo Kommun
  3,01%

 • Ovanåkers Kommun
  2,37% (2,80%)

 • Sandvikens Kommun
  2,96% (3,31%)

 • Söderhamns Kommun
  4,78% (2,52% )

 • Region Gävleborg
  3,94% (3,27)