På gång i Gävleborg

Sjuksköterskor i samtal med varandra i en korridor.

Här kommer december månads utskick om vad som är på gång i avdelning Gävleborg.

Denna gång är det styrelseledamot Christina Norling som står för skrivandet. Christina kommer också i fortsättningen vara den som skriver månadsbreven.

Förtroendevald på arbetsplatsen

Vi vill i denna artikel presentera fyra medlemmar som är förtroendevalda på arbetsplatsen, samt berätta lite vad som händer inom olika områden.

Det är första gången som vi skriver om detta. Tanken är att de förtroendevalda ska delge oss andra lite information om vad som händer i deras områden. Vi vill gärna att fler förtroendevalda rapporterar in något till oss, så vi får läsa mer.

Vi ska bli fler

Vårdförbundet avdelning Gävleborg har nu 3 630 medlemmar varav 126 medlemmar är förtroendevalda. Vi har även 85 chefsmedlemmar och deras frågor hanteras speciellt av ordförande, vice ordförande samt av ombudsman.

Vårdförbundet vill gärna att vi blir fler medlemmar samt fler förtroendevalda, gärna minst en förtroendevald på varje arbetsplats. Så vi vill uppmana er som är intresserade att höra av er till oss.

Utan förtroendevald har du som medlem mycket begränsad insyn i vad som är på gång i verksamheten. Du har begränsad möjlighet att påverka i större frågor innan beslut fattas, eftersom ingen företräder din röst i samverkan.

Finns det ingen förtroendevald för Vårdförbundet så är det ingen som bevakar ditt intresse och dina rättigheter och det finns inte heller någon som driver arbetsplatsfrågor som dyker upp.

När det finns en förtroendevald på din arbetsplats är det hon eller han som är den naturliga länken mellan Vårdförbundets styrelse och arbetsplatsen när det gäller större frågor som inte kan hanteras på en arbetsplatsträff.

Du och dina kollegor måste göra ett val. Vill ni ha en förtroendevald och på så vis få stora möjligheter att påverka på arbetsplatsen och hjälp när ni behöver, eller tycker ni att ni klarar er bra ändå?

Det är ett viktigt och roligt uppdrag så tveka inte att prova. Som ny får man gå en grundutbildning som sedan följs upp med löpande fortbildning. Vårdförbundets representanter kommer gärna ut och hjälper er om det känns svårt att välja eller om ni känner att ni vill veta mer innan ni tar ett beslut. Maila till: info.gavleborg@vardforbundet.se

Datum för vårens träffar

Här kommer datum för vårens träffar för förtroendevalda. Kan man inte gå på den egna divisionens samordningsdag så går det bra att gå på en annan, det är samma innehåll.

Det finns även dagar för de som arbetar vid kommuner samt för de som arbetar hos privata arbetsgivare.

  • 7 februari   Introduktionsutbildning för nya förtroendevalda
  • 13 mars       Division diagnostik
  • 14 mars       Division operation
  • 15 mars       Division primärvård
  • 16 mars       Division medicin/psykiatri
  • 22 mars       Privata och kommuner

Anmäl er här på Vårdförbundets hemsida, under "Aktiviteter och utbildningar".

Beordring av övertid

Vi vill också uppmana att vid eventuell beordring av övertid så ska en kopia skickas in till Vårdförbundet.

Förtroendevalda berättar

Här kommer lite information från fyra av Vårdförbundets medlemmar som är förtroendevalda på arbetsplatsen.

Annika Hemlin, förtroendevald på centraloperation i Gävle

 

Hon har tillsammans med arbetsgivaren arbetat fram kvoterad natt som innebär att varje natt är värd 1,4.

- Arbetar man exempelvis 10 timmar så räknas det som 14 timmar. Detta gäller än så länge bara på helger.

 

 

 

Daniel Lindén, förtroendevald på klinisk kemi

- Jag har tänkt börja arbeta mer med arbetsmiljö nu på våra arbetsplatsträffar på klinisk kemi. Jag fick så mycket med mig ifrån skyddsombudsträffen som regionen hade, samt er utbildning i Söderhamn. Allt var mycket inspirerande så jag har tänkt börja arbeta med att få igång diskussioner kring arbetsmiljö på våra arbetsplatsträffar. Dels när vi nu har gått utbildning om "likabehandling" så jag tror det är mycket lämpligt att ha med arbetsmiljöpunkten på våra arbetsplatsträffar.

- Jag har ingen riktigt plan än, men nu på torsdag så har vi arbetsplatsträff och jag tänkte bara börja med att visa filmen från Arbetsmiljöverket och så ska mina kollegor få reflektera en stund efter det.

- På arbetsplatsträffar framöver så ska jag försöka att alltid ha något med mig som startar en diskussion.

Ashraf Dadgar, förtroendevald klinisk neurofysiologi

- Vi brukar ha två skyddsronder per år. Det som är bra med det är att vi får frågorna ett bra tag innan själva ronden så att vi hinner gå igenom dessa i lugn och ro, både enskilt och i grupp.

- Jag och Anna har gått arbetsmiljöutbildningen och även vår chef har gjort det.

- Ett bra exempel som vi har på vår arbetsplats är att vi har ett tavel-möte två gånger per vecka och där kan man ta upp vad som helst.

- Vi kommer även att använda oss av medlemspengen för att träffas och gå igenom bland annat det nya AFS:en (OSA).

Ylva Brodin, distriktssköterska och förtroendevald på Ockelbo Din hälsocentral

Ylva har varit förtroendevald på arbetsplatsen i drygt ett år.

- Jag tycker det är viktigt att det finns någon förtroendevald på arbetsplatsen och jag hjälper gärna medlemmarna om jag kan.

 

Till sist vill vi önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!