På gång i Gävleborg

Sjuksköterskor i samtal med varandra i en korridor.

Här kommer november månads utskick om vad som är på gång i Gävleborg. Denna gång är det ordförande Anna Bergström som står för skrivandet.

Vintern har kommit med stormsteg, med mer eller mindre snökaos. Som tur är går Vårdförbundets nyhetsutskick ut via mail och hemsida och inte postbil.

På gång i förbundet nationellt

Avtalet med SKL

Som ni säkert redan känner till valde Vårdförbundet förra året att förlänga avtalet med Sveriges kommuner och landsting, SKL, efter att parterna kommit överens om en avsiktsförklaring som i korthet går ut på att man tillsammans ska arbeta fram former för en central reglering av nattarbetstid, hitta upplägg för karriärutveckling samt se över den lokala lönebildningen.

Så vad händer med förhandlingarna mellan Vårdförbundet och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kring vila och återhämtning vid nattarbete som är kärnfrågan i detta arbete?

Efter ett sommaruppehåll har arbetet nu intensifierats med veckovisa förhandlingsmöten med SKL. Arbetet fortskrider enligt den plan som Vårdförbundet och SKL har kommit överens om.

Håll dig gärna uppdaterad här via Avtalsbloggen.

Varför är det viktigt med en central reglering av nattarbetstidsfrågan?

En viktig del i Vårdförbundets arbete kring arbetstid och särskilt nattarbete, är att visa på hur de som arbetar i vården upplever situationen. Hur det känns att jobba natt, att gå på rotation, att inte ha tid för rast, vila och återhämtning.

Ja, det här arbetet är nu i första hand gällande medlemmar som går under SKL avtalet. Vi vet att behovet finns för alla medlemmar. Men vi måste börja någonstans!

Citat från avtalsbloggen och Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg: "Medlemmar har frågat mig varför vi vill förhandla fram ett centralt nattarbetstidsavtal istället för det lokala avtalet som finns på arbetsplatsen. Det är givetvis en väldigt bra fråga som jag börjar med att besvara – det ena behöver inte utesluta det andra.

Med ett centralt avtal vill vi ge alla som jobbar natt möjlighet till vila och återhämtning i anslutning till nattarbetet. Ett centralt avtal kan bara sägas upp när avtalet löper ut. Om man säger upp avtalet säger man upp hela avtalet, det vill säga även löneavtalet och de allmänna villkoren AB. Det innebär att ett centralt avtal är långsiktigt hållbart.

I vår avsiktsförklaring med SKL var vi överens om att det centrala nattarbetstidsavtal som vi kommer överens om ska vara möjligt att komplettera med lokala överenskommelser – alltså avtal som är anpassade just för din verksamhet och utifrån hur din arbetssituation ser ut. Till skillnad från det centrala avtalet är ett lokalt avtal möjligt att säga upp när som helst under året – oftast med tre månaders uppsägningstid. Om det lokala avtalet sägs upp har du i så fall ändå en central överenskommelse som ger dig möjlighet till vila och återhämtning vid nattarbete utifrån det centrala avtalets bestämmelser. Och det är bra."

Vecka 47

Vecka 47 närmar sig med stormsteg. Vårdförbundet kommer under denna vecka anordna kollegiala mötesplatser i form av biokvällar för medlemmar.  Mer information finns på hemsidan, och för deltagande krävs anmälan.

Styrelsen kommer också att vara ute och göra extra många arbetsplatsbesök som vi också annonserade om i förra nyhetsbrevet. Det kommer ske både planerade och spontana besök.

Önskar du ett besök till din arbetsplats hör av dig till: info.gavleborg@vardforbundet.se.

Ny kollega i avdelning Gävleborg

Vårdförbundet vill i detta nyhetsbrev passa på att presentera en ny person som kommer arbeta med oss här på Vårdförbundet på facklig tid, 45 %. Det är Susanne Falk, medlem från centraloperation i Gävle.

Susanne kommer att arbeta med Vårdförbundet och vårt medlemsarbete. Susanne har också förtroendeuppdrag som valberedare här i Gävleborg.

Susanne har alltså fackligt förhandlad tid men inte något styrelseuppdrag, det är två uppdrag som ofta sammanblandas.

Ta gärna del av förbundets beskrivningar av de två uppdragen här nedan.

Förtroendevald med facklig tid

Ledamot i avdelningsstyrelse

Övergång till vintertid

Var du en av alla de medlemmar som arbetade natten då vi gick över till vintertid?

Läs då gärna i länken här om vad som gäller.