Dags att välja förtroendevald på arbetsplatsen!

Vid årsskiftet går mandatet ut för alla nuvarande förtroendevalda. Det börjar därför bli dags för er att genomföra val på arbetsplatsen för att säkra att ni fortsätter ha en förtroendevald och därmed ha större möjligheter att inflytande och möjlighet att påverka på arbetsplatsen.

Välj ny, samma eller ytterligare förtroendevald

Hösten är nu på intågande och vi behöver blicka framåt. Oavsett om ni idag har förtroendevald/skyddsombud på er arbetsplats eller inte så behöver ni ta ställning till ett om -eller nyval! Den mandatperioden som nu råder för förtroendevalda tillika skyddsombud går ut den 31 december.

Det är det dags att genomföra val på arbetsplatsen. Om ni redan har en förtroendevald på arbetsplatsen som ni har fortsatt förtroende för och hen vill fortsätta kan ni välja samma person igen. Om ni idag saknar skyddsombud/förtroendevald på er arbetsplatsen eller vill ha någon annan eller någon ytterligare som företräder er så är det dags att välja detta. 

Den nya mandatperiod är på 3 år börjar gälla från och med 1 januari 2021. Senast 31 december 2020 bör ni därför ha genomfört valet. Det går såklart att välja även en bit in på mandatperioden , men varför vänta? Med en förtroendevald på plats har ni större möjligheter att påverka!

Välj förtroendevald vid ett medlemsmöte

Passa på och ha ett medlemsmöte och diskutera frågan, någon ifrån oss i styrelsen kommer mer än gärna och deltar om möjlighet finns. Vid medlemsmötet kan ni bestämma vem eller vilka som ska representera er som förtroendevald/skyddsombud på er arbetsplats. Den eller de som väljs anmäler sitt uppdrag till Vårdförbundet via webben. Detta gäller både vid ny- och omval.

Kom ihåg: att ha en förtroendevald tillika skyddsombud på arbetsplatsen innebär inflytande och en påverkansmöjlighet för er som arbetsgrupp. Om ni har några frågor eller funderingar kring detta, tveka inte höra er till Vårdförbundet Gävleborg.

Styrelsen Vårdförbundet Gävleborg