Tack till alla medlemmar som deltog på vår medlemsdag på Järvzoo!

Rätt svar på tipsrundan i Järvzoo från den 7 maj, samt vinnarna presenteras här.

1. Vad är en hälsosam vårdmiljö för Vårdförbundet?

Rätt svar: X. En god arbetsmiljö där hälsa samt god vård uppnås.


2. Vad är det nattarbetare har en ökad risk att drabbas av?

Rätt svar: 1. Bröstcancer, X. hjärt- och kärlsjukdomar, 2. mag- och tarm sjukdomar. Alla tre svar är rätt.


3. Hur många medlemmar finns det ca i Sverige som är med i Vårdförbundet?

Rätt svar: 1. Ca 114 500 medlemmar.

4. Det finns begränsningar i Arbetstidslagen om hur mycket övertid du maximalt får arbeta utifrån hälsorisker m.m. Hur många timmar får man arbeta innan det blir olagligt?

Rätt svar: X. 200 timmar.

5. Vad heter lagen som styr och bestämmer hur din arbetstid förläggs?

Rätt svar: 2. Arbetstidslagen.

6. Vilka områden är viktiga för att man ska uppnå en hälsosam vårdmiljö?

Rätt svar: 1. Samverkan, ledning och organisering av vården. X. Säkerhetskultur. 2. Hälsosamma arbetstider och lärande genom yrket. Alla tre svar är rätt.


7. Enligt Arbetsmiljölagen ska SAM vara en naturlig del av arbetet. Men vad betyder SAM egentligen?

Rätt svar: X. Systematiskt arbetsmiljöarbete.

8. Vårdförbundet arbetar med att AST (akademisk specialist tjänstgöring), ska införas i hela Sverige oavsett var man bor eller har för arbetsgivare. Det innebär bl.a. att man har utbildningstjänst med full lön under studietiden. Vilka av följande är specialistsjuksköterskor?

Rätt svar: 2. Intensivvårdssjuksköterskor.


9. Vad är minilängden på den semester du har rätt till under juni-augusti enligt semesterlagen?

Rätt svar: 1. 4 veckor.

10. Hur har dagen på Järvzoo varit?

Rätt svar: Vi hoppas att ni har haft en stressfri, hälsosam dag och haft tid för återhämtning.


Vinnare av tipstävlingen som dessutom hade alla rätt är

  • Jessica och Marcus Ebervall
  • Gabriella Persson
  • Ulrika Nordin-Westling
  • Jimmy Rosvall

Grattis! Pris kommer, vi kontaktar er!