Månadens presentation av förtroendevalda

Illustration: Förtroendevalda och medlemmar som pratar om att det går att förändra och styrkan att vara många.

Här kommer april månads presentation av förtroendevalda på arbetsplatsen.

 

Birgitta Ljung

Birgitta arbetar på Hudiksvall Din hälsocentral och är förtroendevald på arbetsplatsen.

 

 

 

 

 

Anna-Maria Söderberg

Anna-Maria arbetar på närakuten, Ljusdals sjukhus där hon också är förtroendevald på arbetsplatsen.

Anna-Maria tycker det är viktigt att kämpa för en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

 

 Daniel Lindén

Daniel arbetar på klinisk kemi, Gävle sjukhus och är förtroendevald på arbetsplatsen sedan januari 2016.

Daniel har skrivit en intressant berättelse om hur han ser på sin roll som förtroendevald/skyddsombud och hur han tillsammans med sina arbetskamrater har valt att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Läs Daniels berättelse här.