Månadens presentation av förtroendevald

Illustration: Förtroendevalda och medlemmar som pratar om att det går att förändra och styrkan att vara många.

Här kommer mars månads presentation av förtroendevald på arbetsplatsen.

 

 

Helena Berglund

Helena arbetar som distriktssköterska på Gävle Strand Din hälsocentral i Gävle och är förtroendevald på arbetsplatsen där.

 

 

 

 

 

Maria Raddum

Maria arbetar som sjuksköterska på hudmottagningen vid Gävle sjukhus där hon också är förtroendevald på arbetsplatsen.