Internationella sjuksköterskedagen

Sjuksköterskor i patientrum på nattintensiven på Mälarsjukhuset

Den 12 maj är det den internationella sjuksköterskedagen. Var med i utlottning av fika till din arbetsplats!

Vi vill uppmärksamma den internationella yrkesdagen för våra sjuksköterskor och lottar ut fika till din arbetsplats.

Var med i utlottningen, skriv och skicka in till oss varför just din arbetsplats ska vinna?!

Senast den 11 maj vill vi ha ditt bidrag till e-post info.gavleborg@vardforbundet.se