Välkommen på höstens utbildningsdag för dig som är förtroendevald

Förtrondevald skylt

Vi hälsar dig som är förtroendevald inom Gävleborg välkommen till ett av höstens utbildningstillfällen. Utbildningen kommer att ges samordnarvis och ligger som en heldag. Har du inte möjlighet att närvara när din samordnare kallat till utbildning är du välkommen att delta vid ett annat datum.

Agendan för dagen

 • Hälsosam arbetsmiljö/vårdmiljö
  Skyddsombudsrollen
  SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)

 • Specialistutbildning för alla yrkesprofessioner (AST)
  Sjuksköterskor
  Röntgensjuksköterskor
  Barnmorskor
  Biomedicinska analytiker

 • Vårdförbundets politik - attraktiv lön/attraktiva villkor
  Rätt lön, livslön, skillnader mellan mans- och kvinnodominerade sektorer

Utbildningstillfällen samordnarvis 

26 september - Division Diagnostik
28 september - Division Operation
29 september -  Division Primärvård
3 oktober - Division Medicin/Psykiatri

4 oktober - Kommuner

4 oktober - Privata vårdgivare och Aleris

Mer information och anmälan

För mer information om tid och plats samt  anmälan  - klicka på respektive länk ovan, alternativt gå in under "Aktiviteter och utbildningar".

Vårdförbundet bjuder på förmiddags-och eftermiddagsfika samt lunch.

Vi följer Vårdförbundets resepolicy.

Vid frågor och eventuell hjälp med anmälan - kontakta administratör på tel.nr: 026-66 45 67 eller 026-66 45 65.


Välkommen!