Årsmötet

Lördag den 14 oktober samlades ett nittiotal engagerade medlemmar till årsmöte för avdelning Gävleborg.

Mötet samt middag hölls på Clarion Hotell Winn. Därefter gick ett gäng glada medlemmar vidare för underhållning på Gävle Teater i form av musikalen "Från Broadway till Duvemåla".

Dagen inleddes med snittar, bubbel och mingel då vi firade att Vårdförbundet fyllt 40 år! En bra start på en lyckad eftermiddag och kväll.

Årsmötets beslut i korthet

Ordförande Anna Bergström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet, sedan valdes Ann Johansson till mötesordförande och höll i taktpinnen resterande punkter.

Hela styrelsen tillsammans presenterade delar av vad som gjorts verksamhetsåret 2017, vilka aktiviteter vi har gjort och hur det har tagit oss närmare Vårdförbundets gemensamt uppsatta mål. Här kan du ta del av presentationen.

Vi blickade även tillsammans fram emot verksamheten för kommande år 2018, där medlemsinflytandet är av stor vikt. Medlemmar på mötet tog chansen att lämna in förslag på aktiviteter de gärna vill göra tillsammans med Vårdförbundet under år 2018. Här kan du se resultatet.

Årsmötet beslutade att det årliga arvodet för styrelsens ansvar på sammanlagt 1,5 prisbasbelopp skulle fördelas enligt följande: ordförande (35 %), vice ordförande (12 %) och ledamot (7,5 %).

Valen

Årsmötet valde för de kommande 4 åren Anna Bergström till ordförande och Ritva Fridell till vice ordförande.

Till styrelseledamöter för samma period på 4 år valdes Karin Molin, Suzanne Jansson, Christina Norling, Annette Sköld, Lilian Hultin, Frida Sund och Susanne Falk.

Årsmötet valde också 6 kongressombud samt ersättare för dessa. Kongressombud blev Anna Bergström, Ritva Fridell, Frida Sund, Lillian Hultin, Susanne Falk och Suzanne Jansson. Till ersättare valdes Anette Sköld, Karin Molin, Christina Norling, Elin Stål, Linda Lundström Frisk och Gunilla Melin.

Årsmötet beslutade att valberedningen för mandatperioden fram till årsmötet år 2021 ska bestå av 6 ledamöter. Till valberedningen valdes Karin Berglund, Maria Blom, Erica Kaptens, Linus Moberg, Kristina Nilsson och Fredrik Boman.

Mer information och hela årsmötesprotokollet kommer att finnas här på hemsidan längre fram.

Tack till alla som medverkade på årsmötet!