Biomedicinska analytikerdagen

Biomedicinsk analytiker som arbetar med ett prov på Karolinska sjukhuset.

Den 15 april är det den internationella yrkesdagen för biomedicinska analytiker. Var med i utlottning av fika till din arbetsplats!

I år kan vi vara extra stolta över att vi har varit ett legitimerat yrke i tio år.

Det vill vi fira med att lotta ut fika till din arbetsplats.

Skriv och skicka in till oss varför just din arbetsplats skall vinna

Senast den 2 april vill vi ha ditt bidrag till e-post: info.gavleborg@vardforbundet.se