Aktuellt om löneöversyn i Gävleborgs län

Så här ligger vi till i löneöversyns förhandlingarna (LÖF 19) med de olika arbetsgivarna i Gävleborgs län.

Region Gävleborg

Inom Region Gävleborg är Vårdförbundet nu i slutfasen på löneöversyn 2019.
Alla medlemmar inom regionen ska nu ha fått veta, med motivering, sin nya lön och detta i samtal med sin chef. Har du även blivit bedömd särskilt yrkesskicklig ska du också ha fått veta det.

Nu kommer Vårdförbundet få tillgång till samtliga enheters listor med ny lön, nu ska vi tillsammans med förtroendevalda på avdelningarna granska processen samt särskilt titta på särskilt yrkesskickliga (har alla haft lönesamtal, finns det några löner som verkar oskäliga osv).

Kom ihåg det är arbetsgivaren som sätter lön och de har alla möjligheter i världen att värdera er kunskap i det avtal som finns, sedan är det upp till dem att göra det och leva upp till avtalets intentioner!

Vårdförbundet bedömer inte medarbetares prestation och sätter inte lön, det är arbetsgivaren i dialog/samtal med dig.

Den 31 oktober har Vårdförbundet sedan en avstämning av LÖF 19 enligt avtal med arbetsgivaren där vi går igenom allt i processen och beslutar om löneöversynen 2019 kan avslutas eller inte!

Gävle kommun

Inom Gävle kommun är Vårdförbundet nu i sluttampen på löneöversyn 2019.
Alla medlemmar inom kommunen ska nu ha fått veta, med motivering, sin nya lön och detta i samtal med sin chef. Har du även blivit bedömd särskilt yrkesskicklig ska du också ha fått veta det.

Vårdförbundet har fått tillgång till samtliga enheters listor med ny lön, och vi har tillsammans med förtroendevalda på arbetsplatserna granskat processen samt särskilt tittat på särskilt yrkesskickliga (har alla haft lönesamtal, finns det några löner som verkar oskäliga osv).

Kom ihåg det är arbetsgivaren som sätter lön och de har alla möjligheter i världen att värdera er kunskap i det avtal som finns, sedan är det upp till dem att göra det och leva upp till avtalets intentioner eller inte!

Vårdförbundet bedömer inte medarbetares prestation och sätter inte lön, det är arbetsgivaren i dialog/samtal med dig.

Den 22 oktober påbörjade Vårdförbundet avstämning av LÖF 19 enligt avtal med arbetsgivaren, vi gick igenom allt i processen och brister i hantering uppdagades så som att alla medlemmar inte hade haft lönesättande samtal med sin chef varpå avstämningen är pausad och återupptas när bristerna är åtgärdade. Därefter tar vi beslut om löneöversynen 2019 kan avslutas eller inte! Målet är att ny lön ska betalas ut i november, beroende på om arbetsgivaren hinner justera det som inte gjorts enligt planering i tid.

Sandvikens kommun

Inom Sandvikens kommun närmar sig Vårdförbundet slutfasen löneöversyn 2019.

Alla medlemmar inom kommunen bör inom närmaste veckorna få veta, med motivering sin nya lön och detta i samtal med sin chef. Har du även blivit bedömd särskilt yrkesskicklig ska du också få veta det så att du kan förvalta det till 2020.

Cirka 2 veckor innan avstämning kommer Vårdförbundet få tillgång till samtliga enheters listor med ny lön, därefter ska vi tillsammans med förtroendevalda på avdelningarna granska processen samt särskilt titta på särskilt yrkesskickliga (har alla haft lönesamtal, finns det några löner som verkar oskäliga osv).

Kom ihåg det är arbetsgivaren som sätter lön och de har alla möjligheter i världen att värdera er kunskap i det avtal som finns, sedan är det upp till dem att göra det och leva upp till avtalets intentioner eller inte!

Vårdförbundet bedömer inte medarbetares prestation och sätter inte lön, det gör arbetsgivaren i dialog/samtal med dig.

Den 5 november har Vårdförbundet sedan en avstämning av LÖF 19 enligt avtal med arbetsgivaren där vi går igenom allt i processen och beslutar om löneöversynen 2019 kan avslutas eller inte!

Målet är att ny lön ska betalas ut i november, retroaktivt från 1 april.

Hofors kommun

Inom Hofors kommun är Vårdförbundet nu i slutfasen på löneöversyn 2019.
Alla medlemmar inom kommunen ska nu ha fått veta, med motivering, sin nya lön och detta i samtal med sin chef. Har du även blivit bedömd särskilt yrkesskicklig ska du också ha fått veta det.

Vårdförbundet har fått tillgång till samtliga enheters listor med ny lön, och vi har tillsammans med förtroendevalda på arbetsplatserna (finns bara förtroendevald för skolsköterskorna) granskat processen samt särskilt tittat på särskilt yrkesskickliga (har alla haft lönesamtal, finns det några löner som verkar oskäliga osv).

Men kom ihåg det är arbetsgivaren som sätter lön och de har alla möjligheter i världen att värdera er kunskap i det avtal som finns, sedan är det upp till dem att göra det och leva upp till avtalets intentioner eller inte!

Vårdförbundet bedömer inte medarbetares prestation och sätter inte lön, det är arbetsgivaren i dialog/samtal med dig.

Den 22 oktober hade Vårdförbundet avstämning av LÖF 19 enligt avtal med arbetsgivaren, vi gick igenom allt i processen då det är svårt att nå medlemmar när förtroendevald på arbetsplats saknas fanns inte särskilt många synpunkter att lyfta.

Vårdförbundet var kritisk till de relativt dåliga utfallen vi kunde se på lönelistorna, arbetsgivarens argument var att detta var de ekonomiska möjligheterna de hade 2019.

Löneöversynen 2019 avslutades vid avstämningen den 22 oktober. Ny lön betalas ut i november, retroaktivt från 1 april.

Ockelbo kommun

Inom Ockelbo kommun är Vårdförbundet nu i slutfasen på löneöversyn 2019.
Alla medlemmar inom kommunen borde ha fått veta, med motivering, sin nya lön och detta i samtal med sin chef. Har du även blivit bedömd särskilt yrkesskicklig ska du också ha fått veta det.

Vårdförbundet har fått tillgång till samtliga enheters listor med ny lön, och vi har tillsammans med förtroendevalda på arbetsplatserna granskat processen samt särskilt tittat på särskilt yrkesskickliga (har alla haft lönesamtal, finns det några löner som verkar oskäliga osv).

Men kom ihåg det är arbetsgivaren som sätter lön och de har alla möjligheter i världen att värdera er kunskap i det avtal som finns, sedan är det upp till dem att göra det och leva upp till avtalets intentioner eller inte!

Vårdförbundet bedömer inte medarbetares prestation och sätter inte lön, det är arbetsgivaren i dialog/samtal med dig.

Den 22 oktober hade Vårdförbundet avstämning av LÖF 19 enligt avtal med arbetsgivaren, vi gick igenom allt i processen och det visade sig att arbetsgivaren inte meddelat medarbetarna ny lön varpå avstämningen pausades och återupptas när arbetsgivaren åtgärdat och meddelat medarbetarna ny lön.

När detta är gjort tar vi beslut om Löneöversynen 2019 kan avslutades. Målet är att ny lön ska betalas ut i november, retroaktivt från 1 april.

Hudiksvalls kommun

I Hudiksvalls kommun har Vårdförbundet avslutat löneöversyn 2019.
Alla medlemmar inom kommunen ska ha fått veta, med motivering, sin nya lön och detta i samtal med sin chef. Har du även blivit bedömd särskilt yrkesskicklig ska du också ha fått veta det.

Vårdförbundet har fått tillgång till samtliga enheters listor med ny lön, och vi har tillsammans med förtroendevalda på arbetsplatserna granskat processen samt särskilt tittat på särskilt yrkesskickliga (har alla haft lönesamtal, finns det några löner som verkar oskäliga osv).

Kom ihåg det är arbetsgivaren som sätter lön och de har alla möjligheter i världen att värdera er kunskap i det avtal som finns, sedan är det upp till dem att göra det och leva upp till avtalets intentioner!

Vårdförbundet bedömer inte medarbetares prestation och sätter inte lön, det är arbetsgivaren i dialog/samtal med dig.

Den 3 oktober hade Vårdförbundet avstämning av LÖF 19 enligt avtal med arbetsgivaren, vi gick igenom allt i processen.

Löneöversynen 2019 avslutades vid avstämningen den 3 oktober. Målet är att ny lön betalas ut i oktober, retroaktivt från 1 april.

Ovanåker kommun

I Ovanåkers kommun har Vårdförbundet avslutat löneöversyn 2019.
Alla medlemmar inom kommunen ska ha fått veta, med motivering, sin nya lön och detta i samtal med sin chef. Har du även blivit bedömd särskilt yrkesskicklig ska du också ha fått veta det.

Inför avstämningen med arbetsgivaren får Vårdförbundet tillgång till samtliga enheters listor med ny lön, därefter ska vi tillsammans med förtroendevalda på arbetsplatserna granskat processen samt särskilt tittat på särskilt yrkesskickliga (har alla haft lönesamtal, finns det några löner som verkar oskäliga osv).

Kom ihåg det är arbetsgivaren som sätter lön och de har alla möjligheter i världen att värdera er kunskap i det avtal som finns, sedan är det upp till dem att göra det och leva upp till avtalets intentioner!

Vårdförbundet bedömer inte medarbetares prestation och sätter inte lön, det är arbetsgivaren i dialog/samtal med dig.

Den 14 oktober hade Vårdförbundet avstämning av LÖF 19 enligt avtal med arbetsgivaren, vi gick igenom allt i processen.

Löneöversynen 2019 avslutades vid avstämningen den 14 oktober. Målet är att ny lön betalas ut i oktober, retroaktivt från 1 april.

Nordanstigs kommun

Inom Nordanstigs kommun är vårdförbundet nu i slutfasen på löneöversyn 2019.
Alla medlemmar inom kommunen borde ha fått veta, med motivering sin nya lön och detta i samtal med sin chef. Har du även blivit bedömd särskilt yrkesskicklig ska du också ha fått veta det.
Vårdförbundet har fått tillgång till samtliga enheters listor med ny lön, och vi har tillsammans med förtroendevalda på arbetsplatserna granskat processen samt särskilt tittat på särskilt yrkesskickliga (har alla haft lönesamtal, finns det några löner som verkar oskäliga osv).
Men kom ihåg det är arbetsgivaren som sätter lön och de har alla möjligheter i världen att värdera er kunskap i det avtal som finns, sedan är det upp till dem att göra det och leva upp till avtalets intentioner eller inte!

Vårdförbundet bedömer inte medarbetares prestation och sätter inte lön, det är arbetsgivaren i dialog/samtal med dig.

Den 30 oktober har Vårdförbundet avstämning av LÖF 19 enligt avtal med arbetsgivaren, där vi går igenom allt i processen. Inkom med eventuella synpunkter via förtroendevald på arbetsplatsen till dess.
Målet är att ny lön ska betalas ut i november, retroaktivt från 1 april.

Söderhamns kommun

Inom Söderhamns kommun närmar sig Vårdförbundet slutfasen löneöversyn 2019.

Alla medlemmar inom kommunen bör inom närmaste dagarna (om man inte redan haft lönesamtal) få veta, med motivering, sin nya lön och detta i samtal med sin chef. Har du även blivit bedömd särskilt yrkesskicklig ska du också få veta det så att du kan förvalta det till 2020.

Innan avstämning den 31 oktober ska Vårdförbundet få tillgång till samtliga enheters listor med ny lön, därefter ska vi tillsammans med förtroendevalda på enheterna granska processen samt särskilt titta på särskilt yrkesskickliga (har alla haft lönesamtal, finns det några löner som verkar oskäliga osv).

Men kom ihåg det är arbetsgivaren som sätter lön och de har alla möjligheter i världen att värdera er kunskap i det avtal som finns, sedan är det upp till dem att göra det och leva upp till avtalets intentioner eller inte!

Vårdförbundet bedömer inte medarbetares prestation och sätter inte lön, det gör arbetsgivaren i dialog/samtal med dig.

Den 31 oktober har Vårdförbundet en avstämning av LÖF 19 enligt avtal med arbetsgivaren där vi går igenom allt i processen och beslutar om löneöversynen 2019 kan avslutas eller inte. Inkom med eventuella synpunkter via förtroendevald på arbetsplatsen till dess.

Målet är att ny lön ska betalas ut i november, retroaktivt från 1 april.

Bollnäs kommun

Inom Bollnäs kommun närmar sig Vårdförbundet slutfasen löneöversyn 2019.

Alla medlemmar inom kommunen bör inom närmaste veckan (om man inte redan haft lönesamtal) få veta, med motivering, sin nya lön och detta i samtal med sin chef. Har du även blivit bedömd särskilt yrkesskicklig ska du också få veta det så att du kan förvalta det till 2020.

Innan avstämning den 4 november ska Vårdförbundet få tillgång till samtliga enheters listor med ny lön, därefter ska vi tillsammans med förtroendevalda på enheterna granska processen samt särskilt titta på särskilt yrkesskickliga (har alla haft lönesamtal, finns det några löner som verkar oskäliga osv).

Men kom ihåg det är arbetsgivaren som sätter lön och de har alla möjligheter i världen att värdera er kunskap i det avtal som finns, sedan är det upp till dem att göra det och leva upp till avtalets intentioner eller inte!

Vårdförbundet bedömer inte medarbetares prestation och sätter inte lön, det gör arbetsgivaren i dialog/samtal med dig.

Den 4 november har Vårdförbundet en avstämning av LÖF 19 enligt avtal med arbetsgivaren där vi går igenom allt i processen och beslutar om löneöversynen 2019 kan avslutas eller inte. Inkom med eventuella synpunkter via förtroendevald på arbetsplatsen till dess.

Målet är att ny lön ska betalas ut i november, retroaktivt från 1 april.

Ljusdals kommun

I Ljusdals kommun har processen tagit en ny vändning då arbetsgivaren anser att förutsättningarna för individuella lönesamtal försämrats av olika anledningar i chefsled. Dialog pågår mellan arbetsgivaren och Vårdförbundet om hur vi ska komma vidare i löneöversyn 2019.

Vårdförbundet kommer återkoppla till medlemmar så fort vi vet något mer.