Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Viktig information till förtroendevalda

Vårdförbundet avdelning Dalarna kommer här med med viktig information till dig som är förtroendevald och skyddsombud på arbetsplatsen.

Som skyddsombud (och om du har mandat i samverkan) är det viktig att du i din lokala samverkan efterfrågar följande:

Hur arbetsgivaren jobbar på ett förebyggande sätt, för att det inte ska bli en negativ utveckling på våra medlemmars arbetsplatser.

Hur ser arbetsgivarens riskbedömningarna ut i verksamheten utifrån ett arbetsmiljö perspektiv - och hur planerar arbetsgivaren att

  • tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet utan kostnad för arbetstagaren? (AFS 2002:3)
  • om det saknas rätt utrustning eller endast bedöms räcka ett visst tag - vilka åtgärder vidtas som förhindrar att våra yrkesgrupper och vårdens personal inte ska riskera sin hälsa?
  • arbetet ska kunna göras säkert och riskfritt för patienter och medarbetare?

Förtroendevald i kommunen?

Saknas det huvudskyddsombud i den kommun du arbetar? Om du behöver stöd i frågan så fall kan du kontakta någon av oss i styrelsen för Vårdförbundet Dalarna.

Titta även på arbetsmiljöverkets och Vårdförbundets hemsida.

Här hittar du aktuell information från Vårdförbundet om Corona
FAQ om coronaviruset och ditt jobb

I takt med att coronaviruset sprider sig kan du som arbetar inom vården känna oro och ha frågor både privat och på jobbet. Här finns svar på frågor som kan uppstå. Uppdateras löpande.

Till FAQ
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -