Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Viktig information om hantering av personuppgifter i Vårdförbundet

Du får denna information eftersom du är förtroendevald i Vårdförbundet. Som förtroendevald har du tillgång till personuppgifter för medlemmar i Vårdförbundet.

Ny dataskyddsförordning

Den 25 maj träder en ny Dataskyddsförordning (GDPR) i kraft som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Det blir då ännu viktigare att vi hanterar medlemmarnas personuppgifter på ett korrekt sätt eftersom det annars kan leda till dryga böter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter som kan hänföras till en person. Det kan vara namn eller bild och vara både digitala och handskrivna uppgifter. Som digitala uppgifter räknas information som finns i datorn, e-mail och på USB-minnen.

Rensa ut personuppgifter när ett medlemsärende är avslutat

Biträder du en medlem behöver du självklart ha tillgång till personuppgifter under tiden medlemsärendet pågår. Avslutade medlemsärenden får visserligen sparas en begränsad tid men när det är avslutat behöver det kastas på ett säkert sätt. Behöver ärendet sparas en längre tid går det alltid att skicka in materialet till avdelningen för säker förvaring i vårt ärendehanteringsregister.

Anställningsavtal som vi får för kännedom av arbetsgivaren får sparas för att hälsa välkomna och rekrytera nya medlemmar. Därefter måste de kastas.

Alla dokument måste ha en ägare och information från tidigare förtroendevalda behöver rensas ut.

Lämna inte ut personuppgifter

Ibland vill arbetsgivaren ha information om vilka som är medlemmar i Vårdförbundet, t.ex. vid lönerevision. Efter den 25 maj får vi inte lämna ut dessa uppgifter utan att ha tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal. Genom avtalet så försäkrar mottagaren av personuppgifter att de hanterar dessa på ett korrekt sätt. Möjligtvis kommer arbetsgivaren vilja att ni som förtroendevalda också skriver på ett sådant avtal. Behöver ni hjälp med att ta fram ett avtal när arbetsgivaren vill ha ut uppgifter är det bara att höra av er till Vårdförbundet.

Förvara säkert

Vi behöver också förvara personuppgifterna säkert. Ingen utom du som ägare av dokumenten ska kunna ta del av dem. För att säkerställa detta har Vårdförbundet beslutat att USB-minnen som innehåller information om Vårdförbundets medlemmar ska krypteras. Krypteringsinstruktion

Liksom tidigare ska alla kollektivavtal, d.v.s. skriftliga överenskommelser mellan arbetsgivare och Vårdförbundet alltid skickas in till Vårdförbundet så att dessa kan läggas in i vårt register. Därefter är de tillgängliga i medlemsregistret via Vårdförbundets hemsida.

Hör av dig!

Den nya dataskyddsförordningen, som syftar till att värna om den personliga integriteten, innebär en stor omställning för hela Vårdförbundet. Det är därför viktigt att du känner dig bekväm med hur du ska hantera personuppgifter i ditt uppdrag. Vid minsta fråga eller fundering är du därför välkommen att höra av dig till oss, gärna via mail: info.dalarna@vardforbundet.se.

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -