Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Löneöversyn Landstinget Dalarna 2017

Det är nu dags för lönesamtal med din lönesättande chef. Den nya lönen beräknas bli utbetald med junilönen, retroaktivt från april 2017.

Avtalet är som tidigare sifferlöst. Lönen är individuell och ska spegla arbetsinsatsen.

Du som är föräldraledig eller sjukskriven ska inte diskrimineras.

Information till dig som är förtroendevald

För att underlätta avstämningsarbetet mellan arbetsgivaren och Vårdförbundet ska de lokala fackliga förtroendevalda ges möjlighet att ta del av det samlade löneförslaget på individnivå.

Du som är förtroendevald på arbetsplatsen och har genomfört vår grundutbildning har delegation att ta del av underlaget.

Har du behov av en skriftlig delegation, hör av dig till e-post info.dalarna@vardforbundet.se så utfärdar vi en skriftlig delegation.

Här kan du ta del av överläggningsprotokollet
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -