Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
SSF:s stugfond

Är du eller känner du någon som är engagerad i ett utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden, så har du möjlighet att söka och eventuellt få ett stipendium från stugfonden. Ansökningstiden är förlängd till den 1 september 2017.

Är du legitimerad sjuksköterska och arbetar i Dalarna? Då kan du ansöka om det årliga stipendiet för utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden.

Om stugfonden

Stugfonden tillkom efter försäljning av Svensk Sjuksköterskeförening i Dalarnas stuga i Källviken, Falun. Pengarna fördes till en fond, stugfonden. I stadgarna står "utdelning av medel i form av stipendier skall ske en gång årligen till högst tre legitimerade sjuksköterskor verksamma inom Kopparbergs län med företräde för verksamma i Falun. Stipendierna skall delas ut för bedrivande av utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden. Utdelning skall inte gälla reguljär utbildning".

Stipendier har beviljats sedan 1993. De två första stipendierna 1993 gick till Janet Leksell för "diabetesprojekt unga diabetiker" och Carin Tärestam för en studieresa till Albanien. 1999 fick Lena Matsson, Eva Eriksson och Lena Blom stipendiet för arbetet "bedömning av obstruktiva barn". 2002 fick Berit Gesar stipendiet för en studieresa om nutrition för patienter med höftfraktur.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla: personuppgifter, avsedd användning av stipendiet, ändamål, beräknade kostnader, eventuella tidigare erhållna stipendier i samma utvecklingsarbete.

Skicka din ansökan till e-post: info.dalarna@vardforbundet.se senast den 1 september 2017.

Upplysningar lämnas av Ulla Fridh på telefon: 070-211 27 20 eller e-post: ulla.fridh@ltdalarna.se

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -