Kontaktuppgifter för student

Tina Dahlman
Biomedicinsk analytiker Mikrobiologi Falun
Mobil: 072-143 95 18
Epost: tina.dahlman@vardforbundet.se


Sofia Eriksson
Anestesisjuksköterska Centraloperation Falun
Mobil: 070-288 86 11
Epost: sofia.eriksson@vardforbundet.se