Förlängd nomineringstid och presentation av kandidater

Då valberedningen inte fått in tillräckligt med nominerade inför årsmötet så förlängs nomineringstiden till och med den 15 september 2017. Uppdragen som valberedningen vill ha in nomineringar till är ordförande, vice ordförande, styrelseledamot och kongressombud.

Antalet ledamöter som ska väljas är stadgeenligt 7-11 personer, inklusive ordförande och vice ordförande.

Här nedan presenterar vi inkomna nomineringar löpande under nomineringstiden. Kandidaterna presenteras i alfabetisk ordning.

Avdelningsordförande

Kerstin Erlandsson

Vice ordförande

Marion Vaeggemose

Styrelseledamot

Tina Dahlman
Ximena Fernandez-Oviedo
Linda Jonsson
Jelena Smirnova
Anna-Karin Steen Swallinger

Kongressombud

Tina Dahlman
Kerstin Erlandsson
Ximena Fernandez-Oviedo
Jelena Smirnova
Anna-Karin Steen Swallinger
Marion Vaeggemose

Kongressombud ersättare

Linda Jonsson

Läs mer om uppdragen och hur nomineringen går till