Styrelsens ansvarsområden

Styrelseledamöterna har olika ansvarsområden. Här kan du läsa mer om vilka personer som har ansvar för respektive område.

Arbetsutskottet

Kerstin Erlandsson och Jenny Nyberg

MBA - Landstinget Dalarna

Ordinarie: Kerstin Erlandsson och Marion Vaeggemose
Ersättare: Eva Lindberg Erkers

MBA - Hälso- och sjukvård Landstinget Dalarna

Ordinarie: Kerstin Erlandsson, Eva Lindberg Erkers, Jonas Sandin, Marion Vaeggemose
Ersättare: Ximena Fernandez-Oviedo, Anna-Karin Fillman

MBA-central förvaltning

Ordinarie: Kerstin Erlandsson & Carina Meriläinen
Ersättare: Marion Vaeggemose

Centrala arbetsmiljökommittén Landstinget Dalarna

Ordinarie: Eva Lindberg Erkers
Ersättare: Marion Vaeggemose

Huvudskyddsombud Landstinget Dalarna

Kerstin Erlandsson, Ximena Fernandez-Oviedo, Eva Lindberg Erkers, Jonas Sandin, Marion Vaeggemose

Huvudskyddsombud Kommuner

Jenny Nyberg

Regionalt skyddsombud privata arbetsplatser (RSO)

Jenny Nyberg och Agneta Johansson

Högskolan Dalarna

Lena Vennberg

SUD-rådet

Lena Vennberg

Grundutbildning för nya förtroendevalda

Marion Vaeggemose och Jenny Nyberg

Chefer och ledare

Kerstin Erlandsson & Jenny Nyberg

Löneförhandlingar 2015 Landstinget Dalarna

Kerstin Erlandsson & Eva Lindberg Erkers

Löneförhandlingar 2015 Kommunerna

Jenny Nyberg samt förtroendevalda i respektive kommun

Patientsäkerhetssamordnare för Vårdförbundet Dalarna

Marion Vaeggemose