Styrelsens ansvarsområden

Styrelseledamöterna har olika ansvarsområden. Här kan du läsa mer om vilka personer som har ansvar för respektive område.

Arbetsutskottet

Kerstin Erlandsson och Jenny Nyberg

MBA - Landstinget Dalarna

Ordinarie: Kerstin Erlandsson och Marion Vaeggemose
Ersättare: Eva Lindberg Erkers

MBA - Hälso- och sjukvård Landstinget Dalarna

Ordinarie: Kerstin Erlandsson, Marion Vaeggemose, Jonas Sandin, Anna-Karin Fillman
Ersättare: Ximena Fernandez, Eva Lindberg Erkers

MBA-central förvaltning

Ordinarie: Kerstin Erlandsson och Carina Meriläinen
Ersättare: Marion Vaeggemose

Centrala arbetsmiljökommittén Landstinget Dalarna

Ordinarie: Eva Lindberg Erkers
Ersättare: Marion Vaeggemose

Huvudskyddsombud Landstinget Dalarna

Kerstin Erlandsson, Eva Lindberg Erkers, Ximena Fernandez-Oviedo, Anna-Karin Fillman , Leif Jakobs, Jonas Sandin och Marion Vaeggemose

Huvudskyddsombud Kommuner

Jenny Nyberg

Regionalt skyddsombud privata arbetsplatser (RSO)

Jenny Nyberg

Högskolan Dalarna - Studenter

Ximena Fernandez-Oviedo, Leif Jakobs och Lena Vennberg

Grundutbildning för nya förtroendevalda

Marion Vaeggemose, Jenny Nyberg och Leif Jakobs

Chefer och ledare

Kerstin Erlandsson och Jenny Nyberg

Löneförhandlingar 2016 Landstinget Dalarna

Kerstin Erlandsson, Eva Lindberg Erkers och Anna-Karin Fillman

Löneförhandlingar 2016 Kommunerna

Jenny Nyberg samt förtroendevalda i respektive kommun

Patientsäkerhetssamordnare för Vårdförbundet Dalarna

Marion Vaeggemose