Styrelsens ansvarsområden

Styrelseledamöterna har olika ansvarsområden. Här kan du läsa mer om vilka personer som har ansvar för respektive område.

Arbetsutskottet

Kerstin Erlandsson och Jenny Nyberg

MBA - Landstinget Dalarna

Kerstin Erlandsson och Marion Vaeggemose

MBA - Hälso- och sjukvård Landstinget Dalarna

Ordinarie: Kerstin Erlandsson, Marion Vaeggemose, Jonas Sandin och Anna-Karin Fillman
Ersättare: Ximena Fernandez

MBA-central förvaltning

Ordinarie: Kerstin Erlandsson och Carina Meriläinen
Ersättare: Marion Vaeggemose

Centrala arbetsmiljökommittén Landstinget Dalarna

Marion Vaeggemose

Huvudskyddsombud Landstinget Dalarna

Kerstin Erlandsson,  Ximena Fernandez-Oviedo, Anna-Karin Fillman,  Jonas Sandin och Marion Vaeggemose

Huvudskyddsombud Kommuner

Jenny Nyberg

Regionalt skyddsombud privata arbetsplatser (RSO)

Jenny Nyberg

Högskolan Dalarna - Studenter

Ximena Fernandez-Oviedo

Grundutbildning för nya förtroendevalda

Marion Vaeggemose och Jenny Nyberg

Chefer och ledare

Kerstin Erlandsson och Jenny Nyberg

Löneförhandlingar 2016 Landstinget Dalarna

Kerstin Erlandsson och Anna-Karin Fillman

Löneförhandlingar 2016 Kommunerna

Jenny Nyberg samt förtroendevalda i respektive kommun

Patientsäkerhetssamordnare för Vårdförbundet Dalarna

Marion Vaeggemose