Årets sjuksköterska 2018

Har du en kollega som du skulle vilja uppmärksamma för hens arbete inom omvårdnad? Här har du chansen.

Stugfonden tillkom efter försäljning av Svensk Sjuksköterskeförening i Dalarnas stuga i Källviken, Falun.

Pengarna fördes till en fond, Stugfonden. I stadgarna står "Utdelning av medel i form av stipendier skall ske en gång årligen till högst tre leg sjuksköterskor verksamma inom Kopparbergs län... Stipendierna skall delas ut för bedrivande av utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden. Utdelning skall inte gälla reguljär utbildning."

Stipendier har beviljats sedan 1993.

2018 delades för första gången ett stipendium till årets sjuksköterska, Louise Ehrs. Stipendiet är 10 000:-

Kriterier

Sjuksköterskan ska under 2018 ha varit en förebild, bedrivit utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden och arbetet har bidragit till utveckling av verksamheten.

Nominering

Nominera kan sjuksköterskor, chefer och andra verksamma inom hälso- och sjukvården i Dalarna både i kommuner och landstinget. Sista nomineringsdag är 31 januari 2019.

Nomineringen ska innehålla namn på sjuksköterskan, arbetsplats och en motivering i enlighet med de ovanstående kriterierna samt kontaktuppgifter till den som nominerar. Nomineringen skickar du in via formuläret nedan.

Offentliggörande Årets sjuksköterska 2018 kommer att presenteras på Omvårdnadsforum 26 mars 2019 (i Föreläsningssalen Falu lasarett med uppkoppling runt om i länet)

Upplysningar lämnas av Ulla Fridh, ulla.fridh@ltdalarna.se och Marion Vaeggemosse, marion.vaeggemose@vardforbundet.se.