SSF:s Stugfond

Är du legitimerad sjuksköterska och arbetar i Dalarna? Då kan du ansöka om det årliga stipendiet för utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden.

Är du engagerad i ett utvecklingsarbete?

Är du engagerad i ett utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden, så har du möjlighet att söka och eventuellt få ett stipendium från stugfonden. Du kan också söka för deltagande i olika former för omvårdnadsrelaterade kongresser och dylikt.

Om stugfonden

Stugfonden tillkom efter försäljning av Svensk Sjuksköterskeförening i Dalarnas stuga i Källviken, Falun. Pengarna fördes till en fond, stugfonden. I stadgarna står "utdelning av medel i form av stipendier skall ske en gång årligen till högst tre legitimerade sjuksköterskor verksamma inom Kopparbergs län med företräde för verksamma i Falun. Stipendierna skall delas ut för bedrivande av utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden. Utdelning skall inte gälla reguljär utbildning".

Ansökan

Ansök via formuläret nedan senast den 2 juni 2019.

Upplysningar lämnas av Ulla Fridh på telefon: 070-211 27 20 eller e-post ulla.fridh@ltdalarna.se