Skriv en motion till årsmötet

Detaljer med kopp, tangenbord och hand som skriver på anteckningsblock.

Vi tar nu emot motioner till Vårdförbundet avdelning Dalarnas årsmöte den 28 september 2017.

Ett sätt att påverka inom Vårdförbundet är att skriva en motion.

En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att organisationen ska ta ställning till.

Som medlem kan du lämna en motion till avdelningens årsmöte.

Motionen/förslaget kan röra sig om i princip allt som berör verksamheten inom avdelningen, arbetssätt och organisation med mera.

Vilka uppgifter behöver vi?

En mall för hur du kan ställa upp din motion finns nedan.

Du kan även maila din motion till e-post info.dalarna@vardforbundet.se.

Vänligen uppge titel på motionen, eventuell bakgrund, ditt yrkande/förslag samt namn, arbetsplats, e-post och telefonnummer.

Motionen ska lämnas in senast den 20 augusti 2017.