Nomineringar inför avdelning Dalarnas årsmöte

Nu tar valberedningen emot nomineringar till uppdragen som ordförande, vice ordförande, styrelseledamot och kongressombud för perioden september år 2017-2021.

Avdelning Dalarnas årsmöte kommer att äga rum den 28 september 2017.

Hur går nomineringen till?

Du som är medlem i Vårdförbundet avdelning Dalarna kan nominera och bli nominerad.

Varje nominering ska ske skriftligt och helst med en motivering till varför personen passar till detta uppdrag.

Observera att personen som du nominerar ska ge sitt samtycke innan blanketten skickas till valberedningen.

Nedan finns rollbeskrivning för respektive uppdrag. Vi rekommenderar dig att läsa igenom dessa för att bilda dig en uppfattning om vad uppdraget innebär.

Du kan nominera en person till mer än ett uppdrag.

Nomineringsblankett

Nomineringsblankett finns här nedan, du skriver ut den, fyller i och postar med fördel via landstingets internpost till: Tina Dahlman, Mikrobiologen, Falu Lasarett.

Nominering ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 september 2017.

Vad händer efter en nominering inkommit?

Du som blir nominerad till ett eller flera förtroendeuppdrag kommer att bli kontaktad av valberedningen för en intervju, alternativt få ett formulär med frågor via mail som du får svara på.

Alla nominerade kontaktas innan valberedningens förslag presenteras.

Inga enskilda motiveringar ges till varför du blivit föreslagen eller inte föreslagen, utan valberedningen lämnar en motivering till gruppförslaget.

De som inte är valberedningens förslag har möjlighet att dra tillbaka sin nominering eller ha den kvar till årsmötet för att vara valbar där.

Kontakt

Kontakta oss i valberedningen om du har några frågor.

  • Tina Dahlman (sammankallande), Mikrobiologen, Falu Lasarett
    e-post: tina.dahlman@ltdalarna.se
  • Ralf Melander, IVA, Falu Lasarett
    e-post: ralf.melander@ltdalarna.se
  • Maria Kähler, Akuten, Falu Lasarett
    e-post: maria.kahler@ltdalarna.se