Ingen förtroendevald - ingen påverkansmöjlighet!

Du blir vald till förtroendevald av dina medarbetare.

En arbetsplats utan förtroendevald är en arbetsplats med mycket liten möjlighet att påverka. Vårdförbundet vill att det ska finnas minst en förtroendevald på varje arbetsplats och vi skulle vilja berätta varför.

Här kommer två mycket goda skäl till att välja en förtroendevald på din arbetsplats.

Möjligheten att påverka din arbetssituation!

Utan förtroendevald har du som medlem mycket begränsad insyn i vad som är på gång i verksamheten. Du har ingen möjlighet att påverka någon fråga innan beslut fattas, eftersom ingen företräder din röst i samverkansgruppen.

Frågor som till exempel chefstillsättningar, ombyggnationer, schemaförändringar, ekonomi, personalförändringar, ändrade arbetssätt med mera, är sådant som förhandlas i samverkan innan beslut fattas. Om det inte finns en förtroendevald för Vårdförbundet så är det ingen som bevakar ditt intresse och dina rättigheter.

Information och hjälp eller stöd från Vårdförbundet!

När det finns en förtroendevald på din arbetsplats är det hen som är den naturliga länken mellan Vårdförbundets avdelningsstyrelse och arbetsplatsen. Det är den förtroendevalda som ges utbildning och information om vad som är på gång inom förbundet. Den förtroendevalda ger också oss den information som behövs för att kunna hjälpa er, när behov uppstår.

Finns ingen förtroendevald så finns heller ingen möjlighet att driva arbetsplatsfrågor som dyker upp. Det är alltså svårt att få både hjälp och information utan förtroendevald!

Du och dina kollegor måste göra ett val. Vill ni ha en förtroendevald och på så vis få stora möjligheter att påverka på arbetsplatsen och hjälp när ni behöver, eller tycker ni att ni klarar er bra ändå?

När du som person behöver enskild hjälp finns vi givetvis till hands för dig ändå. Om du råkar begå ett misstag, hamnar i konflikt eller blir sjuk, hjälper vi dig.

För vår del, vi som har fackliga uppdrag på tid och sitter i styrelsen, är det oerhört viktigt att ni väljer en förtroendevald, eller förresten välj två eller tre! Det är viktigt att vi får den information som behövs för att vi ska kunna vara med och påverka på en övergripande nivå.

Vi kommer gärna ut och hjälper er om det känns svårt att välja, eller om ni känner att ni vill veta mer innan ni tar ett beslut.

Avslutningsvis vill vi berätta att det är ROLIGT att vara förtroendevald! Det kan givetvis vara tufft och svårt i vissa situationer, därför rekommenderar vi att man väljer två som kan stötta varandra.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer! info.dalarna@vardforbundet.se

Välj förtroendevald på arbetsplatsen!

Medlemsmöte - "Sökta pengar"

"Sökta pengar" är till för den arbetsplats som ordnar ett medlemsmöte som överstiger 2 timmar och avser lättare förtäring, exempelvis kaffe, smörgås, fikabröd.

Läs mer här

Relaterade länkar

Mer information om uppdraget som förtroendevald, vad vi erbjuder dig och berättelser från andra förtroendevalda hittar du på de nationella sidorna för förtroendevalda.