Valberedningens förslag till styrelse för avdelning Dalarna samt kongressombud

Du blir vald till förtroendevald av dina medarbetare.

Inför vårt stundande årsmöte den 13 oktober 2016, kan du här ta del av valberedningens förslag/presentation av kandidater till styrelse för avdelning Dalarna samt kongressombud.

Valberedningens förslag  - presentation av kandidater till styrelsen

Valberedningens förslag är att välja sittande styrelse samt två till ledamöter – totalt 10 personer med mandatperiod på 1 år.

Detta som en förberedelse inför nästa års val då mandatperioden är 4 år och det framkommit under intervjuerna med sittande styrelse att man ser osäkert på att fortsätta sitt uppdrag under ett så pass långt tidsspann.

Omval av sittande styrelse på 1 år


Kerstin Erlandsson - Ordförande

Det bästa med fackligt arbete är när man lyckas åstadkomma någon förbättring eller när man kan vara till gott stöd, oavsett om det är till en eller flera medlemmar.

Viktiga frågor för mig är att fortsätta jobba för vettiga arbetstider för nattarbete, värderingsförflyttningen (det där med lön ni vet) samt arbetsmiljön, inte minst nu när effektivitetseran råder.

I rollen som ordförande har jag haft ansvaret att driva Vårdförbundets politik i till exempel AST och personcentrerad vård, leda och fördela uppdrag i styrelsen, lägga budget, delta på förbundsråd och förmedla information åt alla håll. Lobbing och kontakter med både tjänstemän och politiker ingår och den delen kan vara både spännande, nedslående och rolig. Jag har under mina år som ordförande haft mycket kontakt med media, detta är också en mycket viktig del för våra medlemmar. Jag har även prioriterat att vara tillgänglig för de medlemmar som sökt kontakt.

Mitt i det fackliga arbetet är det viktigt att man även har kul på vägen. Det är då lättare att komma på bra lösningar och hålla energin!

Jag har haft uppdraget som ordförande i Vårdförbundet Dalarna sedan år 2010. Under åren 2002 -2008 var jag styrelseledamot i avdelningsstyrelsen och under år 2009 hade jag uppdraget som vice ordförande.

Jag är sjuksköterska sedan 1985 och narkossköterska sedan 1989.

Det kommer att hända mycket framöver och jag känner att jag vill vara med och påverka. Jag är därför väldigt intresserad av att fortsätta ett år till som ordförande och hoppas på ert fortsatta förtroende.


Jenny Nyberg - Vice ordförande

Att arbeta inom en idéburen facklig organisation är fantastiskt, utmanande, frustrerande, utvecklande, långsamt och roligt. Det finns hur många ord som helst som beskriver uppdraget.
Men för mig är det att kunna göra skillnad för såväl den enskilde medlemmen som större grupper genom att utveckla, påverka och förbättra arbetssituationen för våra medlemmar.

Vi står inför stora utmaningar som en eventuell regionalisering och IT-utveckling där Vårdförbundet ska vara den självklara samarbetspartnern.

Jag är legitimerad sjuksköterska. Tog min examen från Högskolan Dalarna en kall decemberdag år 1999.

Jag har arbetat i Landstinget inom medicin och provat på thoraxkirurgi men har min nuvarande anställning inom den Kommunala hälso- och sjukvården.

Jag blev förtroendevald på arbetsplatsen år 2008 och invald i avdelningsstyrelsen år 2010 samt vald till vice ordförande år 2013.

Som vice ordförande har man tillsammans med ordförande ett verksamhetsansvar.

Mina övriga uppdrag har bland annat varit att hålla i grundutbildning för våra förtroendevalda, ansvara för chefer och ledare, privat verksamhet men framförallt arbetat mot kommunerna.

Jag kandiderar till fortsatt uppdrag som vice ordförande för att jag vill fortsätta kunna göra skillnad och jag hoppas på ert fortsatt förtroende.

Ximena Fernandez - Ledamot

Min erfarenhet som facklig har hjälpt mig att hjälpa Vårdförbundets medlemmar så gott jag har kunnat.
Jag tycker att Vårdförbundet borde prata mer om pensioner och att minska arbetstider (6 timmars arbetstid som kan räknas som 8).

Mitt intresse är att alla ska ha en bra arbetsmiljö och att ingen ska bli sjuk p.g.a. sitt jobb. Jag tycker att man ska ha en dialog med chefer för att förbättra det.

Jag har jobbat som SSK på medicinavdelningen i Ludvika. Som barnmorska på BB och förlossningen i Falun. Just nu jobbar jag på barnmorskemottagningen och ungdomsmottagningen i Ludvika.

Eva Lindberg Erkers - Ledamot

Jag är bosatt i en liten by utanför Leksand. Lite om mig själv, det som är aktuellt just nu. Ett av mina intressen är byggnadsvård och på fritiden har vi fullt upp med en gammal gård som vi försöker få i brukbart skick. Jag vill gärna förkovra mig i olika ämnen och just nu är det alltså gamla byggnader.

Jag är legitimerad Sjuksköterska och har en specialistutbildning till Distriktssköterska från år 1986.
Min anställning har till största delen varit på Leksands Vårdcentral, där jag också har varit lokalt förtroendevald under många år.

Sedan år 2010 har jag ingått i styrelsen för Vårdförbundet avdelning Dalarna. Fortfarande växer intresset för fackliga frågor, där villkorsfrågor och patientsäkerhet är av stor vikt för mig.

Med de allt tuffare arbetsvillkoren så känns det fackliga arbetet allt mera angeläget. Att patienten får en god och säker vård måste gå hand i hand med arbetsmiljöfrågor för våra medlemmar.

Jag är bland annat engagerad i Landstingets införande av personcentrerad vård och brinner för arbetsmiljöfrågor, i det inkluderas både organisatorisk och social arbetsmiljö.

Jag är mycket engagerad och har drivkraft i mina uppdrag och vill väldigt gärna fortsätta arbetet i styrelsen.

Marion Vaeggemose - Ledamot

Jag är leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård.

Jag blev klar med min utbildning som leg. sjuksköterska från Silkeborg sygeplejerskole i Danmark år 1991.

Jag har varit bosatt i Norge i 6 år och i Oslo genomförde jag min VUB inom intensivvård år 2000.
År 2003 flyttade jag till Falun och började jobba på intensiven på Falu Lasarett, där jag även har min grundanställning idag.

Under mina år som yrkesverksam i Norden har jag av mina kollegor haft förtroendet att vara förtroendevald på mina arbetsplatser.

Att vara fackligt ansluten till mitt yrkesförbund har alltid varit av stor betydelse - och jag är överbevisad om att arbetstagare tillsammans med arbetsgivare fattar de klokaste besluten.
Vi har enbart denna möjlighet (att förhandla/bli kallade/påverka) om man är medlem!

Jag har suttit i styrelsen sen år 2009 och under de sista åren arbetat fackligt på 80 %. Jag jobbar på min hemmaklinik på somrarna och någon gång varje månad.

Mina uppdrag/intressen inom Vårdförbundet avdelning Dalarna är att utbilda Vårdförbundets förtroendevald, i deras roll - både mot styrelsen och medlemmarna.
Jag är övertygad om att vi med stolta och starka förtroendevalda kan vara med att påverka och bevaka våra rättigheter/skyldigheter. Förtroendevalda är förbundets förlängda arm - och för mig en viktig samarbetspartner om vi ska nå ut med våra budskap och kunna bli ett enat och starkt förbund.

Andra områden som jag brinner för är arbetsmiljö och patientsäkerhet. För att vi ska kunna värna om våra yrkesprofessioner - så kräver det att vi har de rätta förutsättningar d.v.s. bra arbetsmiljö med kontinuerlig utbildning - så att vi kan jobba patientsäkert.

Jag besitter en plats i den centrala MBA LD och även i CAMK (centrala arbetsmiljö kommitté) på Landstinget Dalarna - jag försöker här att påverka det jag skrivit om ovan.

Jag har också en stor önskan om att vi ska få till personcentrerad vård och jobbar i ett projekt med flera för att vi ska kunna införa detta i Landstinget Dalarna.

Jag är sambo med Peter och har 2 "barn" på 22 och snart 21 år - just nu är de utflugna, men mellanlandar hemma ibland, vilket är skönt! Jag älskar friluftsliv och att träna på Må Bättre. Min sambo är svensk - jag är som sagt dansk. Blev tillika svensk medborgare i år :-) - och mina barn tillika.

Detta var lite om mig och jag hoppas att årsmötet väljer om mig som styrelseledamot i avdelning Dalarna.

Anna-Karin Fillman - Ledamot

Jag är 52 år och bor i en villa i Falun.

Jag har 3 vuxna barn och 3 små katter. Spenderar mycket tid vid stugan och trivs att vistas ute i naturen i olika aktiviteter.

Sjuksköterska sedan 25 år och har arbetat länge på Medicinkliniken i Falun. Sedan ett par år arbetar jag på Mora Vårdcentral. Trivs väldigt bra med det.

Har i många år varit fackligt engagerad och även varit förtroendevald på min tidigare arbetsplats.

Sedan 1 år arbetar jag 50 % i Vårdförbundets Styrelse i Dalarna. Tycker det varit mycket spännande och känner att jag kan vara med och påverka, att göra skillnad. Det vill jag gärna fortsätta med!

Ämnen som jag brinner för, och vill förbättra är vår arbetsmiljö och våra arbetsvillkor.

Lena Vennberg - Ledamot

Jag är en 26-årig norrbottning som numera är bosatt i Borlänge tillsammans med min sambo. Till min profession är jag legitimerad sjuksköterska med anställning inom kommunen och Borlänge hemsjukvård.

Engagemanget inom Vårdförbundet startade redan under studietiden och detta har jag mer eller mindre hållit fast vid sedan dess. Mitt senaste uppdrag är som styrelseledamot i avdelning Dalarna, vilket jag nu väljer att kandidera för omval till.

Fackliga frågor intresserar mig och jag vill bidra till att Vårdförbundet påverkar i frågor som rör tillexempel arbetsmiljö och villkor för medlemmarna. Även frågan om goda utvecklingsmöjligheter och en lönsam vidareutbildning är viktig för våra professioner.

Jag hoppas på fortsatt förtroende att bidra med mitt engagemang i både större forum liksom i enskilda medlemsärenden.

Jonas Sandin - Ledamot

Sedan åtta år tillbaka arbetar jag som sjuksköterska.
Den första tiden som sjuksköterska jobbade jag på akutpsykiatrin i Säter. En kortare period jobbade jag på akuten i Avesta. Men merparten av tiden som sjuksköterska har jag arbetat på ambulansen i Dalarna och främst då i Avesta, men även en kortare tid på ambulansen i Sälen/Älvdalen.

Under denna period har jag även hunnit med att utbilda mig till specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård samt anestesisjukvård.

Jag är 39 år gammal och har för närvarande dubbelt boende, ett i Stora Skedvi och ett i Avesta. Fritiden ägnas åt min familj med sambo och två barn och när tiden medger så är jag gärna ute och jagar eller fiskar.

Under ett och ett halvt år har jag nu varit invald i Vårdförbundet Dalarnas styrelse och delat min arbetstid mellan det fackliga styrelsearbetet och jobbet på ambulansen i Avesta där jag tidigare även varit fackligt förtroendevald för Vårdförbundet.

Jag tycker arbetet i Vårdförbundet Dalarnas styrelse har varit roligt och engagerande på alla sätt och vis. Det har gett mig möjligheten till att vara med och påverka Vårdförbundets medlemmars arbetsvillkor och arbetsmiljö till det bättre.

Det som jag har uppmärksammat under min tid som styrelseledamot här i Dalarna är att det pågår ett intensivt arbete med olika aktiviteter och uppdrag för att förbättra arbetssituationen för Vårdförbundets medlemmar i Dalarna, både för den enskilda individen och yrkesgrupperna. Jag tycker dock att styrelsen måste bli bättre på att visa för medlemmarna vad styrelsen arbetar med.

Om jag blir omvald ska jag fortsätta mitt engagemang med att förbättra villkoren för Vårdförbundets medlemmar här i Dalarna och förhoppningsvis på så vis också bidra till en bättre sjukvård.

Jag hoppas därför på ert fortsatt förtroende då jag gärna vill fortsätta med mitt uppdrag som styrelseledamot i avdelningsstyrelsen.

Nyval av styrelseledamöter på 1 år

Michaela Skytt - Ledamot

Jag heter Michaela Skytt och är 34 år. Bor och arbetar i Borlänge. Jag blev färdig sjuksköterska år 2005 och började då på infektionsavdelningen i Falun där min fackliga resa började som förtroendevald år 2008.

Förutom ett gästspel en kort period på ambulansen Falun har jag arbetat 6 år på infektionsavdelningen i Falun och hitintills 5 år på Hemsjukvården i Borlänge. Jag har därmed verkat som förtroendevald både inom landstingsvärlden och inom den kommunala verksamheten.

Jag arbetar 100 % varav cirka 50 % ägnas åt fackligt arbete, den mesta tiden går åt till samverkan (från enhetsnivå upp till central samverkan för Borlänge kommun).

För Vårdförbundet driver jag frågor och förhandlar kring t.ex. arbetsmiljö, förbättring av rehabprocessen, friskvård och AST. Mina medlemmar uppskattar att jag är rak i kommunikationen, bra på att informera kring processerna som pågår samt bra på att fånga upp problem och reda upp dem. Borlänge kommun är en spretig organisation som inkluderar många professioner och där gäller det att hålla fram fötterna och göra Vårdförbundets röst hörd och visa vilket arbete vi gör.

Om möjligheten ges att sitta med i Vårdförbundets styrelse tror jag att jag skulle vara en tillgång i gruppen då jag är van att förhandla och driva t.ex. arbetsmiljöfrågor och AST samt motivera och engagera medlemmarna.

Leif Jakobs - Ledamot

Sjuksköterska sedan december 1983. Har jobbat på långvården, akuten, gjort 2 FN tjänstgöringar som sjuksköterska. Jag har också jobbat som narkossjuksköterska i Mora under en kortare period.

Jag jobbar sedan 1989 på ambulansen i Leksand-Rättvik. Från september till maj jobbar jag i länspoolen, och är då på alla ambulansstationer i Dalarna.

Jag har varit ansvarig för första hjälpen verksamheten i Röda korset. Samt varit huvudinstruktör för IVPA-utbildning i länet.

Bor i Rättvik med familj.

Frågor som jag brinner för är ordning och reda, fakta ska stämma innan man gör något, vill att vi ska synas mer i debatten både inåt och utåt.

Valberedningens förslag till kongressombud

Vi har 6 kongressombudsplatser  och förslaget ser ut som följer, i nämnd ordning.

Ordinarie kongressombud

Kerstin Erlandsson

Jenny Nyberg

Eva Lindberg Erkers

Marion Vaeggemose

Ximena Fernandez

Jonas Sandin

Ersättare kongressombud

Anna-Karin Fillman

Lena Vennberg

Mikaela Skytt

Leif Jakobs