Länsövergripande utbildningsdag för förtroendevalda i Dalarna

Illustration av en förtroendevald som välkomnar medlemmar att ställa frågor

Välkommen på en utbildningsdag på Galaxen i Borlänge den 11 maj 2016.

Program under dagen

Johan Hallberg - Läkare och expert från Landstinget Dalarna
inom området hälsofrämjande som strategi för hållbar utveckling föreläser om: "God och jämlik hälsa för ett hållbart Dalarna – ett jobb för hela samhället, även för hälso- och sjukvården."

Lisbeth Löpare Johansson - Vårdstrateg från Nationella kansliet föreläser om: "Personcentrerad vård"

Hålltider

kl 08:30    Start med fika

kl 09:00    God och jämlik hälsa

kl 10:30    Personcentrerad vård

kl 12:00    Lunch

kl 13:00    Fortsatt personcentrerad vård

kl 14:00    Hälsosamma arbetstider - Är det här vår framtid?
                      Låt   rätt lösning bli vardag istället.

kl 15:30    Fika

kl 16:00    Avslut

Anmälan gör du  dig via Aktiviteter och utbildningar senast den 6 maj 2016.

Välkommen!