Utbildningsdag för alla förtroendevalda i Dalarna

Onsdag den 16 november hade vi i Borlänge en länsövergripande utbildningsdag för alla förtroendevalda i Dalarna med tema karriär. En uppskattad dag med mycket nyttigt lärande.

Dagens innehåll

Jan Florin - sjuksköterska, lektor och docent i  omvårdnad Högskolan Dalarna, berättade om sin  karriär som sjuksköterska, sina drivkrafter och  forskningsintressen.

Fredrik Rücker - infektionsläkare från Falun och Gunnar Hagström -operationssjuksköterska från Örebro berättade om sina spännande uppdrag i  Läkare utan Gränser.

Avdelningsstyrelsen passade också på att informera om aktuella frågor.