Välkommen till en länsövergripande utbildningsdag för dig som är förtroendevald i Dalarna

Förtroendevald visar sin skylt

Vi hälsar dig som är förtroendevald på arbetsplatsen välkommen till en utbildningsdag på Galaxen i Borlänge den 15 februari 2017. Teman för dagen är: hälsosamma arbetstider, villkorsfrågor och din karriär.

Program

Kl
08:30    Samling och fika

09:00    Fredrik Lind från Försäkringskassan informerar om   
                 rehabiliteringsprocessen, utifrån Försäkringskassans  
                 perspektiv - nya sjukreglerna

11:00    Aktuell information från avdelningsstyrelsen

12:00    Lunch

13:00    Annelie Söderberg, Förhandlingschef i Vårdförbundet  
                 informerar om aktuella ämnen, bland annat om 
                 förhandlingarna med SKL i  nattarbetstidsfrågan, livslön 
                 och akademisk specialisttjänstgöring

15.30   Fika och avslut

Anmälan

Anmälan gör du senast den 10 februari här på hemsidan under "Aktiviteter och utbildningar" alternativt via länken här

Sök ledigt med lön för facklig utbildning, kod: VF2 för landstingsanställda.

Varmt Välkommen!