Utbildningsdag för förtroendevald på arbetsplatsen samt chefer och ledare

Onsdag den 15 februari 2017 genomförde vi en länsövergripande utbildningsdag på Galaxen i Borlänge för våra förtroendevalda samt chefer och ledare. 83 personer deltog, var av ett tjugotal chefer och ledare.

Dagens innehåll

Fredrik Lind från Försäkringskassan gästade oss på förmiddagen och informerade om rehabiliteringsprocessen, utifrån Försäkringskassans perspektiv - nya sjukreglerna.

Avdelningsordförande Kerstin Erlandsson informerade om aktuella frågor, bland annat om AST och personcentrerad vård.

Efter lunch fick vi träffa Annelie Söderberg, Förhandlingschef i Vårdförbundet. Annelie informerade om förhandlingarna med SKL i nattarbetstidsfrågan samt gick igenom ändringarna i vårt kollektivavtal utifrån de centrala förhandlingarna.

Nästa utbildningsdag

Nästa länsövergripande utbildningsdag för dig som är förtroendevald på arbetsplatsen blir den 10 maj 2017, mer information kommer inom kort.