Utbildning för nya förtroendevalda

Illustration av en förtroendevald som samtalar med tre medlemmar

Kunskap är en grundförutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats. Den som är ny förtroendevald ska snabbt erbjudas kunskap för att kunna ta sig an uppdraget på ett bra sätt.

Den certifierade utbildningen startar med en introduktionsdag och sedan följer en tredagars grundutbildning - se datum här nedan.

Närvaro under hela grundutbildningen förutsätts. Efter fullföljd grundutbildning kan du fördjupa dig i olika temautbildningar, som till exempel lag och avtal, arbetsmiljö, och arbetstider. Utbildningarna kommer att genomföras både med traditionell klassrumsundervisning och med e-learning, så kallad Blended Learning.

Nästa tillfälle för Introduktionsdag (1 dag i Falun)

3 maj 2016 

Tillfällen för grundutbildningar (3 dagar i Uppsala)

17-19 maj 2016

24-26 maj 2016 

Anmälan till utbildningsdagarna gör du via datumen ovan. Du kan även hitta våra utbildningsdagar i  Vårdförbundets Aktiviteter och utbildningar.

Har du frågor eller funderingar - kontakta utbildningsansvarig Marion Vaeggemose på tfn: 076-790 03 91 eller e-post: info.dalarna@vardforbundet.se