Foto på Louise Ehrs - årets sjuksköterska 2017

SSF:s Stugfond har på omvårdnadsforum den 27 mars delat ut sitt årliga stipendium. Grattis Louise Ehrs som är årets sjuksköterska 2017!

Pris till årets sjuksköterska

Priset delas ut till den sjuksköterskan som under 2017 har varit en förebild och bedrivit utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden, där arbetet har bidragit till utveckling av verksamheten.

Ur nomineringen:

Louise är mot patient lugn, metodisk, omtänksam och ser till hela patienten och dess anhöriga.

Hon driver på sin enhet tillsammans med personalen och enhetschef arbetet kring och med BPSD-registret.

Louise är Nollvisionsambassadör och driver tillsammans med personalen på enheten arbetet vidare och arbetar för att vi inte ska ha tvång och begränsningar i vår verksamhet.

Louise utvärderar, utvecklar och finner nya lösningar bland annat med mediciner. Hon vågar vara banbrytare kring mediciner genom hennes goda kunskaper kring verkan för personer med demenssjukdom - allt utifrån ett patientperspektiv.

Som Silvia sjuksköterska arbetar även Louise i Falu Kommuns demensteam och handleder personal, där sådant behov finns kring arbetet med dementa personer. Allt utifrån vad som behövs i kommunens verksamheter, främst inom särskilda boenden.