Stugfonden - stipendier för utvecklingsarbete

Det finns stipendier för utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden för sjuksköterskor i Dalarna. Är du sjuksköterska? Och jobbar i Dalarna? Är du engagerad i ett utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden? Då har du möjlighet att söka och eventuellt få ett stipendium från Stugfonden.

Stugfonden tillkom efter försäljning av Svensk Sjuksköterskeförening i Dalarnas stuga i Källviken, Falun. Pengarna fördes till en fond, Stugfonden.

I stadgarna står: "Utdelning av medel i form av stipendier skall ske en gång årligen till högst tre leg sjuksköterskor verksamma inom Kopparbergs län med företräde för verksamma i Falun. Stipendierna skall delas ut för bedrivande av utvecklingsarbete i den direkta patientomvårdnaden. Utdelning skall inte gälla reguljär utbildning."

Några stipendiater genom åren

Stipendier har beviljats sedan 1993. De två första stipendierna, 1993 gick till Janet Leksell för "Diabetesprojekt unga diabetiker" och Carin Tärestam för en studieresa till Albanien. 1999 fick Lena Matsson, Eva Eriksson och Lena Blom stipendiet för arbetet "Bedömning av obstruktiva barn". 2002 fick Berit Gesar stipendiet för en studieresa om nutrition för patienter med höftfraktur.

Vad ska min ansökan ska innehålla?

Personuppgifter, avsedd användning av stipendiet, ändamål, beräknade kostnader, ev tidigare erhållna stipendier i samma utvecklingsarbete

Maila din ansökan till: info.dalarna@vardforbundet.se senast 1 maj 2016

Upplysningar lämnas av Ulla Fridh mobil 070-211 27 20 eller: ulla.fridh@ltdalarna.se