Välkommen på seminarium med TCO

Leende sjuksköterskor som samtalar

Den 28 april är det Världsdagen för arbetsmiljö. TCO Dalarna bjuder denna dag in till två seminarier som äger rum i Borlänge.

Seminarium om facket och mänskliga rättigheter

Seminariet är en del i TCO:s satsning Öppna arbetsplatsen, som har fokus på fackförbundens arbete för ökad mångfald. Under seminariet lyfts temat facket och mänskliga rättigheter i arbetslivet. Det finns mycket utrymme för diskussion och samtal om framtida arbete. 


Läs mer i inbjudan här

Är du nöjd med din psykosociala arbetsmiljö?

En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Hur kan vi förebygga att ohälsa uppstår på våra arbetsplatser? TCO-Dalarna har bjudit in en expert från Arbetsmiljöverket för att berätta hur vi kan få det bättre på jobbet.

Läs mer i inbjudan här