Vårdförbundet har den 2 december 2020 slutit lokala kollektivavtal med Region Dalarna avseende ständig natt- och rotationstjänstgöring med arbetstidsförkortning och veckoslutstjänstgöring.

Avtalen i korthet

Gentemot ordinarie kollektivavtal (HÖK19) ger dessa nya, lokala avtal flera förbättringar för Vårdförbundets medlemmar. De nya avtalen börjar gälla den 1 april 2021.

  • Vid ständig nattjänstgöring blir veckoarbetstiden 32h 15 min under beräkningsperioden (jämfört med 34h 20 min enligt HÖK19).
  • Vid rotationstjänstgöring och en veckoarbetstid på 38h 15 min ger varje nattpass 4h arbetstidsförkortning under max 2 pass/vecka. Detta kan generera en lägsta veckoarbetstid på 30h 15 min.
  • Politikerna budgeterar för en reell lönesatsning till 24/7 verksamheterna inför löneöversyn 2021 samtidigt som det ensidiga 24/7-avtalet fasas ut.
  • Veckoslutstjänstgöring kan erbjudas i verksamheter som har behov. I dessa fall blir veckoarbetstiden i genomsnitt 25 h/v och innefattar ingen nattjänstgöring.

Ditt medlemskap har möjliggjort mer hälsosamma arbetstider

Detta resultat har vi kämpat för sedan senaste avtalet blev uppsagt - och nu äntligen har vi fått detta för våra medlemmar inom Vårdförbundets avtalsområde - så att vi får återhämtning och orka jobba under hela vår yrkeskarriär. 

Vårdförbundet är nöjda med att nu fått till bättre hälsosamma arbetstider för nattarbetande medlemmar och även nytt arbetstidsmodell där veckotjänstgöring sidoställds med 100% tjänstgöring. 

Tack för att DU är medlem så att vi har kunnat förhandla med tyngd i förhandlingsrummet. Ditt medlemskap är viktigt för att få till bra villkor!