Medlemsviljan – Verksamhetsåret 2018

Styrelsen i Dalarna har nu haft sin verksamhetsplanering inför år 2018 och har där tagit i beaktande medlemmarnas önskemål som framkom på årsmötet, samt tidigare beslutade kongressmål.

På årsmötet den 28 september fick samtliga deltagande medlemmar möjlighet att vara med och påverka vilka aktiviteter avdelning Dalarna under kommande verksamhetsår ska genomföra utifrån våra inriktningsmål.

Förslag på aktiviteter kunde lämnas på följande ämnen

  • Din karriär
  • Dina villkor
  • Personcentrerad vård
  • Hälsosam vårdmiljö

Sammanställning

Här nedan följer en sammanställning över vilka aktiviteter avdelning Dalarna planerar att genomföra under verksamhetsåret 2018.

Ett flertal medlemmar har nämnt önskemål om pensionsinformation och kring detta kommer vi att ordna två medlemsaktiviteter under året.

Villkorsfrågor som lön och arbetstid nämns flera gånger och man har önskat kontakt med politiker. Vi har därför beslutat att anordna en frågestund med politiker.

Hälsosamma arbetstider är en viktig fråga och på detta tema kommer vi satsa på utbildning för våra medlemmar i schemaläggningsproblematik och lösningar.

En karriärkväll kommer vi att ordna, där någon kollega får berätta om sin "annorlunda karriär" i trevlig samvaro med middag.

Vi anordnar som vanligt grundutbildning för våra nya förtroendevalda och fortlöpande utbildning för alla förtroendevalda. Vi planerar ett flertal utbildningstillfällen under året med olika ämnen.

Vi kommer i våra kontakter med chefsmedlemmar och övriga medlemmar fortsätta inspirera till att använda vårt cirkelmaterial kring personcentrerad vård.

Våra professionsdagar kommer vi att uppmärksamma med arbetsplatsbesök och fikakorg.

Chefer och ledare kommer att erbjudas lunchmöten med aktuell information samt en utbildningsdag i arbetsrättens tecken.

Studenter träffar vi på Högskolan Dalarna vid terminsstart samt även under termin 1, 5 och 6.

Vi ska också försöka få till en mötesplats för "nya i yrket".

Under året fortlöper arbetet med förhandlingar, stöd till medlemmar, arbetsgivarkontakter m.m. Vi kommer i mån av tid även att besöka er på arbetsplatsen.

Året kommer även att innehålla en kongress i maj, vilket kräver en hel del inläsning och förberedelser.

Tidigare kongress har också beslutat att vi ska bli fler. Medlemsrekrytering är en stor och viktig fråga i nutiden. Värvakampanjer och andra aktiviteter kommer att anordnas kring detta under året.

Som medlem har du möjlighet att ansöka om medel "medlemspeng" om du vill ordna ett medlemsmöte på din arbetsplats.

Här kan du läsa sammanställningen över medlemmarnas önskemål från årsmötet.