Löneöversynen i Region Dalarna

Vårdförbundet och Region Dalarna är nu klara med överläggningen angående årets löneöversyn. Den nya lönen betalas ut med lönen i december, med retroaktivitet från 1 april 2020.

Lönen ska sättas enligt HÖK19s intentioner där erfarenhet och yrkesskicklighet ska premieras enligt lönekriterierna..

Ur avtalet HÖK 19

Då Löneavtalet inte anger en nivå för det garanterade utfallet, ges arbetsgivaren ökade förutsättningar att arbeta strategiskt med att åstadkomma en önskvärd lönestruktur.

Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap och erfarenhet som leder till förbättrade resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid.

 

Särskild yrkesskickliga bedöms utifrån ovanstående text - och detta gäller alla yrkesgrupper, även chefer.  Vårdförbundet har till arbetsgivaren påpekat vikten av att lönesättande chef får stöd i arbetet kring lönesättningen. 

Läs lönekriterierna och protokollet från löneöverläggningen med Region Dalarna här.

Utvärdering av löneavtalet

Vi som part i HÖK19s kollektivavtal kommer ha ett utvärderingsarbete i höst med alla Regioner och Kommuner.  Vi tittar på vilka positiva erfarenheter som finns och vilka utmaningar och svårigheter vi har i vårt kollektivavtal angående att få till en önskvärd lönestruktur. 

Kanske är det just din lokala förtroendevalda som är med i detta arbete.