Löneöversyn Region Dalarna 2019

Löneavstämningen för 2019 med Region Dalarna är nu klar.

Nya lönen

Den nya lönen utbetalas senast i november 2019 med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-08-14.

Läs mer i överläggningsprotokollet som du finner längst ner på sidan.

Utbildning/genomgång av löneavtalet/HÖK 19

Alla chefer får utbildning av Region Dalarna 28, 29 augusti och 3 september 2019.

Vårdförbundet avdelning Dalarna har en utbildningsdag för chefer och ledare 13 september 2019.

Utbildningsdag för alla förtroendevalda blir 17 oktober 2019, där Annelie Söderberg, Förhandlingschef i Vårdförbundet kommer och berättar om vårt nya centrala avtal HÖK 19 och processen dit.