Löneöversyn för 2016 med Landstinget Dalarna är nu klar

Mynt i en hög

Löneavstämningen för 2016 med Landstinget Dalarna är nu klar. Utfallet räknat på så kallade grundrader gav 2,34%.

Årets löneöversyn har präglats av landstingets ekonomi och vår hittills goda placering i nationell statistik.

Den nya lönen kommer i maj med en månads retroaktivitet.

Förhandlingsdatum som du uppger till försäkringskassan för din sjukpenningsgrundande inkomst är 160429.

Förhandlingsprotokollet hittar du här.