Löneöversyn 2016 för Landstinget Dalarna

Från januari och fram till mars kommer lönerna att sättas och ny lön utbetalas i slutet på april.

Avtalet är som tidigare sifferlöst. Lönen är individuell och ska spegla arbetsinsatsen.

Du som är föräldraledig eller sjukskriven ska inte diskrimineras.

Information till dig som är förtroendevald

För att underlätta avstämningsarbetet mellan arbetsgivaren och Vårdförbundet ska de lokala fackliga förtroendevalda ges möjlighet att ta del av det samlade löneförslaget på individnivå.

För dig som är förtroendevald och genomfört vår grundutbildning, så har du delegation att ta del av underlaget. Har du behov av en skriftlig delegation, hör av dig till: info.dalarna@vardforbundet.se  så utfärdar vi en skriftlig delegation.