Välkommen på en länsövergripande utbildningsdag för dig som är förtroendevald i Dalarna

Collage av personer som berättar hur de arbetar i serien Förtroendevalda berättar.

Vi hälsar dig som är förtroendevald välkommen till en utbildningsdag på Galaxen i Borlänge den 16 november 2016. Tema för dagen är: Din karriär!

Program

Kl
08:30    Samling och kaffe

09:00  Jan Florin - Sjuksköterska, lektor och docent i 
                omvårdnad Högskolan Dalarna, berättar om sin egen
                karriär som sjuksköterska, sina drivkrafter och 
                forskningsintressen

10:45   Fredrik Rücker berättar om sina spännande uppdrag i   
                Läkare utan Gränser. Tillsammans med Fredrik kommer 
                även Gunnar Hagström. Han är hygiensjuksköterska och 
                har arbetat i fält med Fredrik.

12:00    Lunch

13:00    Sussi Eriksson - Sjuksköterska, berättar om sina studier
                 till specialistsjuksköterska genom akademisk   
                 specialisttjänstgöring AST

14:00    Information/nyheter från avdelningsstyrelsen

15:30    Fika och avslut

Anmälan

Anmälan gör du senast den  11 november under "Aktiviteter och utbildningar" alternativt via länken här

Sök ledigt med lön för facklig utbildning, kod: VF2 för landstingsanställda.Varmt välkommen!